Illegala går före i kön till covid-19-vaccinering

Johan Carlson, GD Folkhälsomyndigheten Foto: Nyheter Idag/ FT Bild
  • Torsdag 4 feb 2021 2021-02-04
E-post 2260

STOCKHOLM Egentligen ska de inte vara i Sverige alls. Men nu får illegala invandrare rätt att gå före i kön när Sverige ska vaccineras. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på torsdagen, något Rebecca Weidmo Uvell var först att rapportera om.

Den svenska vaccinationsplanen mot covid-19 sker i fyra faser, prioriteringsgrupper, Fas 1-4.

I den sista fasen, Fas 4, är det personer 18 år och äldre utan åkommor som ska vaccineras.

I gruppen innan, Fas 3, finns personer med kroniska hjärtsjukdomar, personer med diabetes, Downs syndrom, demens och KOL. Men även gruppen illegala invandrare (Folkhälsomyndigheten använder begreppet ”papperslösa”) prioriteras över vanliga medborgare och personer med uppehållstillstånd.

– Vi vill att vaccinet ska användas för att skapa förutsättningar till en god hälsa och ett gott skydd, på lika villkor, i hela befolkningen, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Exakt hur många illegala invandrare som finns i Sverige är oklart. Siffror varierar mellan drygt 10 000 uppemot 100 000.

I Fas 1 har personer på äldreboenden och inom hemtjänsten, både de boende och personalen, fått vaccin. I Fas 2 som inleds under februari är det bland annat personer som fått organtransplantationer, personer över 65 år, personer med dialysbehov och personal inom vård som får vaccinering.

Folkhälsomyndigheten meddelade också att socioekonomi ska beaktas när man prioriterar vem som ska få vaccin först i samtliga faser. Något som Sverigedemokraterna i Region Stockholm är mycket kritiska till.

– I Sverige har vi haft en erkänd ordning där medborgare med hög ålder eller underliggande sjukdomar prioriterats, därutöver har även vårdpersonal ingått. Nu gör man ett avsteg från detta och inkluderar födelseland och socioekonomi. Man kollar på gruppnivå, vilket leder till att invandrartäta områden kommer att prioriteras. I praktiken innebär detta att Rinkeby prioriteras framför Älvsjö, eller Tensta framför Barkarby. Det är orättvist och orimligt, säger Gabriel Kroon (SD) gruppledare i Region Stockholm i ett pressmeddelande.

– Vaccinet är en bristvara. Återigen visar styrande politiker och myndighetschefer sin ovilja att likabehandla områden med utrikes födda samt områden med inrikes födda. Fattigdom förekommer i alla områden därför borde en alternativ fördelning basera sig på individens socioekonomiska situation, snarare än socioekonomin för hela det geografiska området som individen bor i, säger Gabriel Kroon (SD).

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag