Inga som helst bevis för att Ahmad släpades efter bussen – chauffören frias

  • Tisdag 30 apr 2019 2019-04-30
E-post 849

GÖTEBORG Den busschaufför som åtalades efter den påstådda händelsen där en 12-årig pojke skulle ha fastnat med armen i en bussdörr och släpats med i över två kilometer friades idag. Tingsrätten underkänner fullständigt åklagarens bevisning, vilket är precis vad Nyheter Idag förutspådde.

I slutet av januari förra året påstod en tolvårig pojke och två av hans vänner att han fastnat i dörren efter att sällskapet blivit utkastade ur bussen och sedan släpats med, balanserande på fötterna, hela vägen till Angereds centrum, en sträcka på drygt två kilometer. Busschauffören polisanmäldes och åtalades, men har hela tiden nekat till att det gått till på det sätt som barnen och åklagaren påstår.

Nyheter Idag har i en tidigare artikel närmare granskat bevisningen i målet och funnit att hela åtalet byggde på barnens berättelser, och att många omständigheter tydde på att händelsen aldrig ägt rum. Bedömningen var då att busschauffören skulle komma att frias. Så skedde också.

Tingsrätten sammanfattar sin bedömning i tre att-satser:

att de sakkunniga vittnena uppgett att bussens olika säkerhetssystem gör att det är i det närmaste omöjligt att händelsen skulle ha kunnat inträffa på det sätt som åklagaren påstått, samt med beaktande av

att Ahmads skador enligt rättsintyget inte ger stöd för att skadorna uppkommit på det sätt som han beskrivit och slutligen

att undersidan på Ahmads skor knappt uppvisat några nötningsskador, trots att Ahmad påstått att han kanat på skorna i 2,3 kilometer vid sidan av bussen, innebär sammanfattningsvis att det inte kan anses visat i målet att det har gått till på det sätt som åklagaren har påstått i gärningsbeskrivningen.”

Tingsrätten konstaterar att ”den beskrivning av händelseförloppet som Ahmad lämnat framstår mot den bakgrunden som osannolik.”

Busschauffören dömdes i förväg av Sveriges Radio

Nyheter Idag har talat med den åtalade busschaufförens försvarsadvokat Ralph Ekman som berättar att hans klient är oerhört glad och tacksam över den friande domen.

Anser du att det var rätt av åklagaren att driva det här till åtal?

– Nej, jag tycker att det var fel, och det syns ju också i domen. Tingsrätten har accepterat praktiskt taget hela försvarets argumentering och fullständigt sågat åklagaren.

I P4 Göteborgs rapportering om fallet har väsentligen fastslagits att händelsen inträffade så som åklagaren beskrev den. Har det påverkat din klient?

– Ja, han har ju haft det väldigt arbetssamt under den här tiden, att vara misstänkt för det här, och det är klart att det inte blev bättre av radions rapportering, det blev det ju inte. Vi visste ju att det var fel, men för honom var det en plåga naturligtvis.

Uppdatering: P4 Göteborg har efter domens avkunnande publicerat ett inslag där den reporter som bevakat fallet blir intervjuad och ger sin egen beskrivning av varför busschaffören friades. Väl värt att lyssna på. Uppgiften i den tillhörande artikeln att busschauffören skulle ha medgett att Ahmad fastnade med handen i dörren stämmer dock inte.

Läs mer: Släpades Ahmad efter bussen? – En granskning av det omöjliga brottet

Stöd Nyheter idag genom att bli PLUS-kund för 69 kronor i månaden!

Varför vi inte publicerar fullständigt namn och bild

Många medier har angivit Ahmads fullständiga namn och publicerat tydliga bilder på honom, eftersom hans familj själva valt att gå ut i medierna. Nyheter Idag har ändå valt att inte identifiera honom med mer än förnamnet då vi inte anser det vara rätt att hänga ut barn på det viset, oavsett vad föräldrarna gett sitt godkännande till.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag