Internationella valobservatörerna: Genomförandet av valet är ett erkännande i sig

  • Tisdag 14 nov 2017 2017-11-14
E-post 1

HARGEISA De internationella valobservatörerna håller en presskonferens under tisdagen där de gratulerar Somaliland för ännu ett genomfört val.
– Trots att Somaliland inte är erkända av omvärlden men ändå visar att man klarar av att genomföra detta, är på ett sätt ett erkännande i sig, säger observatörernas ordförande Michael Walls på presskonferensen i Hargeisa.

Valet i Somaliland gick fredligt och lugnt till, det konstaterar de internationella valobservatörerna på en presskonferens i Hargeisa under tisdagskvällen.

De 60 observatörerna från 27 länder besökte 350 valstationer i alla av Somalilands sex regioner.

Michael Walls, ordförande för observatörerna, möts av applåder när han under presskonferensen säger att Somalilands val ska ses som ett erkännande i sig.

– Trots att Somaliland inte är erkända av omvärlden men ändå visar att man klarar av att genomföra detta, är på ett sätt ett erkännande i sig, säger Michael Walls på presskonferensen i Hargeisa.

­­Valobservatörerna har påpekat en del brister i genomförandet av valet, såsom minderåriga som röstade, inskränkande av röstningssekretessen och begränsningar i väljarnas kunskaper om hur man röstar.

Mohamed Hassan, journalist från Star TV, poängterar dock att inskränkandet i röstsekretessen, att personer i vallokalen fick reda på vad väljaren röstade på, kunde förklaras av de gånger då exempelvis gamla människor öppet ropade ut vilken kandidat de skulle rösta på och hur de skulle gå tillväga.

– Det är en relevant poäng, svarar Walls och förklarar att inskränkandet av röstningssekretessen också kan förklaras av vissa väljares brist på kunskap i hur man röstar.

– Även om det finns rimliga förklaringar till varför röstningssekretessen inskränktes måste vi ändå påpeka detta, säger Walls.

Att det skedde brister i genomförandet av valet är inte skäl att underkänna processen, menar observatörerna. Det är först när bristerna kan anses vara systematiska och tillräckligt omfattande som man bör ifrågasätta valets legitimitet.

– Vi bedömer att de påpekade bristerna inte är så pass omfattande eller systematiska att de ska ha påverkat valutgången. Inget val i världen är utan brister.

Walls avslutar med att säga att demokratiutveckling och valprocesser kan liknas vid evolutionära processer och att Somaliland tagit till sig av tidigare kritik och fortsatt att utvecklas i rätt riktning.

– Ibland sker det mutationer, men inte i det här fallet, vi gratulerar Somaliland för ännu ett progressivt steg i deras valevolution, säger Walls.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag