I samarbete med Liberty Silver

Investeringsguld skyddar dig mot kronraset

Fysiska guldtackor finns i flera olika storlekar.
  • Måndag 9 Dec 2019 2019-12-09
E-post 11

Den svenska kronan tappar i värde och kronraset drabbar alla som har sin inkomst och tillgångar i svenska kronor, i praktiken alltså de flesta svenskar. Räntan hos bankerna är obefintlig och kompenserar inte kronraset. Den svagare valutan märks inte minst när svenskar reser utomlands.

Är det nödvändigt att investera i aktier, med den risk det medför, bara för att du skall kunna bibehålla värdet på dina besparingar?

Nej, det finns ett bättre sätt. Genom att köpa guld kan du försäkra dig mot såväl vanskött finans- och penningpolitik som inflation, sämre tider och finansoro. Sedan årsskiftet har guldpriset gått upp med ungefär 22 procent räknat i svenska kronor. Uppgången kan delvis förklaras av allmän global oro men också med den svenska kronförsvagningen.

Mikael From är VD på Liberty Silver AB, ett företag som säljer investeringsguld. Han ser ett ökat intresse där människor vill skydda sig mot en allt svagare valuta.

– När kronan försvagas krävs det fler kronor för att köpa samma mängd guld. Kronförsvagningen beror på att omvärldens uppfattning om Sverige har förändrats negativt. Från att tidigare ofta beskrivits som ett stabilt och tryggt land har det osäkra politiska och rättsliga tillståndet påverkat omvärldens bild av Sverige negativt vilket minskat efterfrågan på svenska kronor. Sverige har också, mitt under pågående högkonjunktur, EU:s femte högsta arbetslöshet. Sverige står således illa rustat, såväl finansiellt som socialt, för en annalkande lågkonjunktur, säger From.

När du köper fysiskt investeringsguld får du ett direkt fysiskt ägande som ökar ditt oberoende. Detta till skillnad mot många andra tillgångsslag där du inte har något direkt ägande. Om du exempelvis har pengar på ett bankkonto har du bara en fordran på banken. Om du äger guldcertifikat saknas allt som ofta uppbackning av guldet eller fysisk tillgång till guldet. Att äga fysiskt investeringsguld är en motståndshandling som ökar din frihet från ett skört och korrupt finanssystem.

Guld bör ses som ett långsiktigt sparande som man köper för pengar som inte är avsedda att användas i närtid. Guldtackor och guldmynt är momsbefriade och finns tillgängliga hos Liberty Silver i olika storlekar från 2 gram för ungefär 1 200 kronor till ett kilo guld för ungefär 460 000 kronor.

– Vi säljer enbart fysiskt investeringsguld i form av tackor och mynt. Vi säljer inga former av pappersguld eller certifikat. När en fondkommission utfärdar ett guldcertifikat, ouppbackat av fysiskt guld, är du beroende av ett tredjepartslöfte om att certifikatet skall följa guldets prisutveckling. Men vad händer om motparten går i konkurs eller om pappersmarknaden på guld kollapsar? Med fysiskt guld får du en inneboende säkerhet i form av direkt ägande som saknas för pappersguld, poängterar From.

Ädelmetall är en försäkring mot inflation, mot ett instabilt finans- och penningsystem och mot politisk turbulens. Du försäkrar inte ditt hus för att du hoppas på att det skall brinna upp, du gör det för att skydda dig mot brandrisken. Ädelmetaller är i likhet en försäkring mot sämre tider.

Liberty Silver är Sveriges största försäljare av investeringsguld. När du köper investeringsguld från Liberty Silver levereras ditt guld tryggt och säkert hem till dig med full försäkring.

I samarbete med Liberty Silver

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag