JK också kritisk till Löfvens nya censurlag: ”Inte godtagbar”

Anna Skarhed och Stefan Löfven. Foto: JK/Arbeiderpartiet
Anna Skarhed och Stefan Löfven. Foto: JK/Arbeiderpartiet
  • Fredag 7 jul 2017 2017-07-07
E-post

STOCKHOLM Justitiekansler Anna Skarhed sätter även hon käppar i hjulet för regeringens planerade censurlag. ”Inte godtagbar” skriver hon i ett yttrande om de undantag som regeringens så kallade ”mediegrundlags­kommitté” vill göra i såväl Tryckfrihets­förordningen (TF) som Yttrandefrihets­grundlagen (YGL).

Det är en rejäl uppförsbacke för statsminister Stefan Löfvén (S) och han har flera tunga jurister emot sig när hans kommitté nu kämpar vidare med att försöka inskränka de svenska tryck- och yttrandefrihets­grundlagarna. Igår publicerade Nyheter Idag en intervju med hovrättsrådet Katarina Rikte.

– Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Därför säger vi att såhär kan man inte göra. Det går inte! utbrast hon och varnade för att inskränkningarna hotar den granskande journalistiken:

– Ska vi ha ett hål i grundlagarna där man kan komma åt granskande journalistik? Nej det ska vi inte! Det är min uppfattning. Det här är viktigt alltså, det här är riktigt viktigt.

Hovrättsrådet Katarina, 58, om Löfvens nya censurlag: ”Ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet”

Rikte är långt ifrån den enda som är kritisk till de föreslagna lagändringarna. Bland kritikerna finns till och med regeringens egen justitiekansler Anna Skarhed.

”Den reglering som kommittén föreslår för detta ändamål är dock alltför oprecis och därför inte godtagbar. Frågan bör analyseras vidare i det fortsatta utrednings­arbetet”, skriver hon i sitt yttrande som Nyheter Idag tagit del av i dess helhet.

Ralf Järtelius var en av JK:s experter när yttrandet skrevs och en av dem som föredrog ärendet för Skarhed.

– Det är den delen av kommitténs förslag som avsåg att något inskränka grundlags­skyddet när det gäller personuppgifter, säger han till Nyheter Idag.

Järtelius är den ende av dem som föredrog ärendet som är kvar på JK. Hans tre kollegor har slutat och Skarhed själv har semester. Själv vill han inte uttala sig om de föreslagna ändringarna.

– Även om jag skulle kunna ha en synpunkt i den frågan som du har så skulle jag utveckla min personliga åsikt i det och den blir ju i sammanhanget ganska ointressant, säger han och hänvisar istället till JK:s yttrande.

JK konstaterar i det att det inte minst är Lexbase.se som regeringen är ute efter att sätta stopp för. Lexbase är en tjänst på internet där vem som helst kan söka bland domar från svenska domstolar och är ett ovärderligt verktyg för hundratals granskande journalister.

”Det har inte förekommit anmälningar i stor omfattning mot någon annan databas som tillhandahåller söktjänster på motsvarande sätt som Lexbase”, skriver JK.

Trots sin kritik delar Anna Skarhed regeringens uppfattning att Lexbase och liknande tjänster bör stoppas. Det är ”angeläget att söka begränsa utrymmet för den typen av verksamhet för att garantera skyddet för enskildas integritet”, skriver hon.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag