Klassiskt Liberala Partiet: ”Privatisera flyktinghjälpen”

Båtflyktingar på medelhavet. Foto: Vito Manzari / Wikimedia Commons
  • Tisdag 13 okt 2015 2015-10-13
E-post 279

DEBATT Tre mycket kloka och vettiga debattörer från Klassiskt Liberala Partiet föreslår att man ska privatisera flyktinghjälpen och att det kan vara ett alternativ till den politik som Sverigedemokraterna presenterar. De tycker det är fel att använda skattepengar till migration, en i grunden klassiskt liberal åsikt.

Sverigedemokraterna är i vissa mätningar Sveriges största parti och fortsätter de övriga partierna att ducka för frågorna om invandring och integration är det mycket möjligt att de faktiskt kommer lyckas bli störst i valet 2018. Om man vill motverka Sd måste man se de bakomliggande orsakerna till deras framgång.

Undersökningar visar att majoriteten av befolkningen vill se en minskad invandring. Trots detta har övriga riksdagspartier det senaste decenniet anpassat sig till en invandringspolitik som i stora delar formats av Miljöpartiet.

Orsaken till missnöjet med flyktingpolitiken är ekonomiskt motiverad. De flesta makthavare inom politik och massmedia har länge varit ense om att det är omoraliskt att debattera flyktingmottagandets kostnader. I ett sådant debattklimat kan kostnader lätt skena iväg, och det är också vad som har skett.

Samtidigt har Sverige utmärkt sig som synnerligen generöst i sin syn på uppehållstillstånd och i de rättigheter invandrare ges från dag ett. Sverige är ensamt om att rutinmässigt bevilja permanenta uppehållstillstånd. I Sverige har också illegala (eller papperslösa) invandrare rätt till statligt subventionerad vård och skola, till och med när det tagits beslut om utvisning. När invandringen ökar, samtidigt som kostnaderna för enskilda individer stiger får man till slut en kostnadsexplosion som blir ohållbar.

Det är uppenbart för vem som helst att den miljöpartistiska flyktingpolitiken snart har nått vägs ände. När flyktingförläggningar överbeläggs och man börjar diskutera statliga ockupationer av sommarstugor och lägenheter för att fortsätta med dagens politik är det inte längre en fråga om systemet kollapsar utan när.

Anledningen till Sd:s ökade stöd är således att de är det enda partiet som ifrågasätter en djupt impopulär och ineffektiv flyktingpolitik. Det finns dock många människor som inte vill se ett Sverige där Sd får ökat inflytande. Därför presenterar vi nu ett förslag på en ny flyktingpolitik, byggd på frivillighet och privata initiativ och som bryter mot såväl den miljöpartistiska återvändsgränden som den sverigedemokratiska isoleringen.

Flyktinghjälpen bör inte bara bedrivas av privata aktörer, utan bör också finansieras av privata donationer. När staten slutar agera mellanhand kommer det sättas avsevärt större press på mottagandet i form av effektivitet och ordning. När exempelvis en flyktingförläggning blir helt beroende av frivilliga bidrag kommer det ställas betydligt högre krav på både de som driver förläggningen och de som bor på den. Att få bo på en flyktingförläggning för andras pengar är ett privilegium. Det ska vara tillåtet att ställa krav och de som inte kan bete sig värdigt ska kunna portas.

När makten flyttas från riksdagen till medborgarna blir det heller inte en politisk fråga om vi ska hjälpa flyktingar i Sverige eller på plats, det valet får människor själva göra.

Reformer på migrationsområdet behöver givetvis kombineras med andra reformer, främst på arbetsmarknaden. Det går inte att öka kraven på egenförsörjning från dag ett om man inte underlättar för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. För att undvika ökat tiggeri behöver arbetsmarknaden avregleras. Lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmanderättslagen (MBL) slår särskilt hårt mot grupper som inte är etablerade på arbetsmarknaden, däribland nyanlända, och bör därför avskaffas.

Genom att avskaffa all flyktinghjälp som finansieras av politiska beslut lyfts flyktinghjälpen från den politiska dagordningen. Det är långt mer effektivt än att riva ner Sd:s affischer eller ryggdunka varandra i någon SVT-debatt. När de som inte vill betala för flyktingmottagandet slipper finns det nämligen få skäl till att rösta på Sd för dem flesta av deras väljare.

Därför anser vi att flyktinghjälpen bör privatiseras.

Emil Spets
Fredrik Dellby
Leo Sundberg

Klassiskt Liberala Partiet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag