Sentio: Sex av tio svenskar emot afghanamnestin – så svarar väljarna parti för parti

Foto och grafik: Nyheter Idag
  • Måndag 14 maj 2018 2018-05-14
E-post

SVERIGE Frågan om amnesti till 9000 afghaner klyver svensk politik i två läger. Centerpartiets väljare är mer positiva till amnestin jämfört med exempelvis socialdemokratiska väljare. Samtidigt är motståndet starkast hos M- och SD-väljare, bland riksdagspartierna. Sentio-mätningen visar att en majoritet av svenskarna är emot den omstridda amnestin till ensamkommande afghaner som riksdagen röstar om den 7 juni.

Artikeln publicerades i en tidigare version den 14 maj.

Läs även: SD ökar mest av alla i Sentio för maj månad

På torsdag den 7 juni röstar riksdagen för det omstridda förslaget om att ge 9 000 vuxna afghanska män utan skyddskäl möjlighet att få uppehållstillstånd.

Trots att Lagrådet sågade förslaget meddelade Centerpartiet att de kommer ställa sig bakom propositionen. Beskedet skapade en djup spricka mellan Centerpartiet och övriga allianspartier. Och situationen är inte annorlunda i det rödgröna lägret, där Socialdemokraternas väljare är betydligt mindre intresserade av amnestin jämfört med exempelvis MP-väljare.

Senare har även ledamöter från Liberalerna (bland annat tidigare utmanaren om partiledarposten Birgitta Ohlsson) och kristdemokraten Roland Utbult (som sjöng under afghandebatten i riksdagen) anslutit.

Läs mer: ”Barn av saligheten”: Kristdemokrat röstar för afghanamnestin – sjöng ut i riksdagen

”Regeringen, med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet, vill genomföra en lag som ger 9 000 afghaner som kommit till Sverige som så kallade ensamkommande barn, en möjlighet att få tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Är det ett bra eller dåligt förslag?”, lyder frågeställningen i den unika Sentiomätningen som Nyheter Idag beställt.

I undersökningen svarar sex av tio svenskar, med en åsikt i frågan, att de tycker afghanamnestin är ett dåligt förslag. En fjärdedel av de svarande valde svarsalternativet ”vet ej”.

Svenskarnas negativa inställning till afghanamnestin ligger i linje med Lagrådet och flera andra remissinstanser. Men förslaget kan ändå nå majoritet eftersom Centerpartiet avviker från de övriga borgerliga partierna och har meddelat att de tänker stödja de rödgröna i frågan. Och mätningen visar att just Centerpartiets väljare sticker ut bland de borgerliga partierna.

I Centerpartiet är det hela 72 procent av respondenterna med en åsikt i frågan som tycker amnestin är bra. Men Centerpartiet brädas av Vänsterpartiets motsvarande siffra som är 87 procent. Och vidare är det MP-väljarna som är absolut mest positiva till amnestin, där är motsvarande siffra 96 procent av de med en åsikt som anser att förslaget är bra.

För Liberalerna är trenden tvärtom, där har fler L-väljare svarat att det är ett dåligt förslag än andelen som tycker förslaget är bra. Och hos Sverigedemokraterna är motståndet, inte helt förvånande, kompakt. Hos SD-väljarna, med en åsikt i frågan, uppger 95 procent att de tycker förslaget är dåligt. Vidare är det endast åtta procent av SD-respondenterna som svarade ”vet ej”.

Statsvetare: Frågan klyver de stora partierna förutom SD

För de små partierna är trenden överlag att det råder en ganska stark konsensus hos väljarna om amnestin är bra eller dålig. Men för de stora partierna, förutom SD, är frågan mer av en vattendelare. Av de S-väljare som har en åsikt om amnestin svarar 61 procent att förslaget är bra, samt 39 procent tycker förslaget är dåligt.

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren har tagit del av resultatet i mätningen och överlag är han inte förvånad över resultatet.

– S-väljare uppger ett högre stöd än vad jag hade gissat, men det beror på att de är de väljare som är kvar, så att säga.

Ljunggren menar att många av de traditionella S-väljare som är mer restriktiva i migrationsfrågor numer har andra partier att välja på. Däremot kan de möjligen att överväga Socialdemokraterna igen som en följd av partiets hårdare linje i migrationsfrågan.

I Moderaterna gäller i princip samma sak som för S. Av M-väljare med en åsikt i frågan svarar 31 procent att de tycker amnestin är bra och 69 procent tycker amnestin är dålig. Detta pekar på att frågan delar både det rödgröna lägret och det borgerliga blocket i olika läger.

Klyvningen är således lika stor i både M som i S, med skillnaden att en något högre andel M-väljare svarar ”vet ej” på frågan om förslaget som i praktiken ger de ensamkommande afghanerna en amnesti.

Afghanamnestin Parti för parti

Totalt har 1010 respondenter deltagit i undersökningen. Mätningen genomfördes mellan den 4 och 7 maj 2018 via webbformulär av Sentio. Siffrorna är avrundade till närmaste heltal, varför totalsumman för vissa partier inte ger 100 procentenheter.

Siffrorna ska ses som indikationer och synnerligen för små partier bör siffrorna tolkas med stor försiktighet.

Moderaterna 23% bra förslag, 51% dåligt förslag, 25% vet ej
"Liberalerna" 36% bra förslag, 41% dåligt förslag, 23% vet ej
Centerpartiet 58% bra förslag, 22% dåligt förslag, 19% vet ej
Kristdemokraterna 63% bra förslag, 38% dåligt förslag, 0% vet ej
Socialdemokraterna 50% bra förslag, 32% dåligt förslag, 18% vet ej
Vänsterpartiet 75% bra förslag, 12% dåligt förslag, 13% vet ej
Miljöpartiet 75% bra förslag, 3% dåligt förslag, 22% vet ej
Sverigedemokraterna 4% bra förslag, 88% dåligt förslag, 8% vet ej

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag