Staffanstorp does it again: Inför slöjförbud

Christian Sonesson (M). Foto: Nyheter Idag
  • Tisdag 28 maj 2019 2019-05-28
E-post 9032

STAFFANSTORP Integrationsplikt och slöjförbud för barn i för- och grundskola. Det är några av de nya förslagen som Staffanstorps starke man Christian Sonesson (M) lägger fram i syfte att integrera de invandrare som kommunen har tvingats ta emot.

2016 bestämde regeringen att alla kommuner skulle tvingas ta emot och ordna med bostad åt nyanlända. I Staffanstorp har man valt att inte köpa in bostäder eller bygga tillfälliga modulboenden, och har istället löst problemet genom att bland annat låta nyanlända bo i husvagnar.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson lägger nu fram en rad nya förslag på områdena integration och bostadsförsörjning. En av punkterna innebär att kommunen bara ordnar bostad så länge som den nyanlände får statlig etableringsersättning, alltså under två år.

Läs även: Heberlein: Löfvens attack på Skyttedal utslag av kvinnofientlighet

Sonesson vill också införa integrationsplikt som innebär att den nyanlände har ett ansvar att anpassa sig till rådande lagar, regler, normer och värderingar. Det handlar bland annat om att den nyanlände lär sig svenska, ”gör sig anställningsbar”, skaffar eget boende och deltar i undervisning för att lära sig ”förstå och respektera det svenska samhället och svenska värderingar”.

Om den nyanlände inte lever upp till kraven kommer kommunen att vidta sanktioner, exempelvis genom att korta kontraktstiden för den bostad som personen har blivit anvisad.

Accepterar inte slöja på barn

En annan punkt som Sonesson tar upp handlar om hedersförtryck och slöjan. Han menar att det ingår i en ”hedersetisk kultur” att sätta en slöja på ett barn.

”Flickor och pojkar, män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska delta i undervisning och yrkesliv på lika villkor. Det är viktiga svenska värderingar som bör omfattas av alla som lever och bor här”, skriver Sonesson.

”Därför tillmötesgår inte kommunens verksamheter önskemål om exempelvis separata badtider för män och kvinnor eller könsuppdelad undervisning och accepterar inte heller slöjor på barn i förskola och grundskolan.”

Staffanstorp styrs av Moderaterna och Sverigedemokraterna som tillsammans har en majoritet av mandaten i kommunfullmäktige och samtliga nämnder.

Läs också: Muslimer polisanmäler Muhammed-karikatyrer

Stöd Nyheter Idag! Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag