Wallström likgiltig inför antisemitsk fråga – Väljer att spela med

  • Tisdag 2 maj 2017 2017-05-02
E-post

STOCKHOLM På en fråga, som i praktiken handlade om judarnas inflytande på svensk utrikespolitik, valde utrikesminister Margot Wallström att spela med istället för att markera mot frågeställningen. – Vi arbetar på ett öppet och transparent sätt med vår policy och jag tror det är det enda sättet vi kan hantera de mer extrema positionerna, svarade Wallström.

Utrikesminister Margot Wallström (S) lät sig intervjuas av journalisten Ahmed Mansour i den arabiska tv-kanalen al Jazeera. Mansour har mött kritik efter att ha hyllat Hamas raketattacker mot Israel och han har anklagats för att ha kopplingar till muslimska brödraskapet i Egypten.

Han har även författat boken ”Judiska inflytandet på den amerikanska administrationen”. Enligt Tobias Peterson, som bedriver research på sin blogg i frågor om politik och antisemitism, tar boken upp påståenden om ”kontrollen av Clinton”.

Även i intervjun med Wallström var Mansour inne på samma linje där Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, påstods leda en högerextrem lobby. I sin fråga undrade Mansour hur stort inflytande denna lobby har på svenska regeringens politik.

– Den högerextrema lobbyn i Sverige, som leds av kommittén mot antisemitism, attackerade dig hårt. De krävde din avgång. Hur ser inflytandet ut för den högerextrema lobbyn i Sverige vad gäller påverkan av regeringen? frågade Mansour.

Wallström spelade med

Istället för att reagera på påståendet om att Svenska kommittén mot antisemitism skulle leda en högerextrem lobby, valde utrikesminister Wallström att spela med och svara på hur hon hanterar extrema positioner i politiken.

– Vi arbetar på ett öppet och transparent sätt med vår policy och jag tror det är det enda sättet vi kan hantera de mer extrema positionerna som finns i Europa och i här i Sverige, löd en del av Wallströms svar.

Hon fortsatte förklara att hon tror på att bygga broar för att minska klyftorna mellan olika grupper i samhället. Bland annat menar hon att integration och jobb är en väg framåt för detta.

Mansour å sin sida fortsatte sin linje om att ställa kritiska frågor om högerextremism och hur Sverige hanterar detta. Han påstod också att regeringens inställning har förändrats gentemot den muslimska minoriteten i Sverige och han undrade vad detta beror på.

Samtidigt dementerade aldrig Wallström att SKMA, genom att leda en högerextrem lobby, skulle ha påverkat Sveriges politik i någon riktning.

Nyheter Idag söker SKMA för en kommentar. Intervjun väcker starka reaktioner i sociala medier.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag