5 år med den svenska spellicensen: hur har spelmarknaden i Sverige förändrats?

  • Fredag 21 jun 2024 2024-06-21
E-post

Sedan införandet av den svenska spellicensen för fem år sedan har spelmarknaden i Sverige genomgått betydande förändringar. Den nya lagstiftningen, som trädde i kraft den 1 januari 2019, syftade till att skapa en säkrare och mer reglerad spelmiljö. Genom att ställa krav på licensiering och övervakning har man strävat efter att minimera riskerna för spelproblem. Man arbetar också med att säkerställa att de företag som bedriver spelverksamhet i Sverige följer strikta regler och etiska riktlinjer. Spellicensen har också inneburit att det svenska spelmonopolet har reducerats, vilket har öppnat upp marknaden för internationella aktörer.

Införandet av den svenska spellicensen har haft en rad effekter både på marknaden och på spelarnas beteende. I denna artikel tittar vi närmare på några av de största förändringarna som skett på marknaden under de senaste fem åren. 

Kanaliseringen till svenska spelbolag

När den svenska spellicensen infördes, satte regeringen upp ett mål att 90% av svenska spelare skulle spela inom det svenska licenssystemet. Detta innebar att en betydande mängd spelare som tidigare hade spelat hos internationella aktörer nu skulle kanaliseras till de svenska licensierade spelbolagen. Om 90% av spelarna som är aktiva i Sverige spelare på svenska casinon, så anser regeringen att vi har uppnått ett bra och tryggt spelarskydd. 

Men hur det egentligen går med kanaliseringen råder det delade meningar om. Enligt en undersökning gjord av Spelinspektionen år 2020, på uppdrag av regeringen, så kom man fram till att kanaliseringen var uppe på 91%. 

Men sedan dess har flera andra organisationer gjort liknande marknadsundersökningar, och kommit fram till helt andra resultat. Enligt nyare rapporter från bland annat Branschorganisationen för Onlinespel, samt ATG, är kanaliseringen betydligt lägre än så. Där har man kunnat visa att inom casinospel och slots, så sker över 40% av allt spelande på casinon utan svensk licens. I tillägg till detta visar flera rapporter att kanaliseringen går i helt fel riktning. 

Hårda bonusbegränsningar för svenska spelbolag

En annan stor förändring som infördes med den svenska spellicensen var de strikta reglerna kring bonusar och erbjudanden. Tidigare var det vanligt att spelbolagen lockade nya och befintliga spelare med generösa bonusar, men nu är detta inte längre möjligt. 

Enligt de nya reglerna får endast ett bonuserbjudande ges vid första inloggningstillfället. Detta innebär att svenska spelbolag inte har möjligheten att locka spelare tillbaka till sin sajt med uppföljande erbjudanden. Detta är någonting som har mötts av stark kritik både från spelare och spelbolag. För spelare innebär detta att man går miste om möjligheten att få extra värde för pengarna, medan spelbolagen anser att det begränsar deras marknadsföringsmöjligheter och därmed hindrar dem från att konkurrera på lika villkor som internationella aktörer.

En naturlig följd av dessa regler har blivit att svenskar som är ute efter bättre bonuserbjudanden istället söker sig till casinon utan svensk licens. På casinosajter med licens på Malta eller Estland får man enkelt tillgång till hundratals erbjudanden. Dessa casinon har inte samma regler att förhålla sig till, och kan på så sätt locka massor av svenskar med sina erbjudanden. Detta är också tillåtet, så länge ett casino inte aktivt riktar sig specifikt mot den svenska marknaden. Klicka här för att läsa mer om hur bonusar fungerar på casinon utan svensk licens. 

Antalet licenserade svenska spelbolag minskar

Jämfört med många andra länder, så är den svenska spelmarknaden hårt reglerad. Detta gör det svårt för mindre aktörer att konkurrera med de stora och etablerade spelbolagen. Dels är ansökningsprocessen för en spellicens både lång och dyr, dels ställer Spelinspektionen höga krav på de företag som vill bedriva spelverksamhet i Sverige. Detta har lett till att många mindre aktörer helt enkelt struntar i att gå in på den svenska marknaden. 

Eftersom fler och fler spelare väljer att spela casino utan svensk licens, så minskar även det svenska marknadsvärdet. Detta, i kombination med de hårda reglerna för marknadsföring, gör att även etablerade spelbolag lämnar den svenska marknaden, och väljer att inte förnya sin svenska licens. 

I Mars 2020 så fanns det 69 spelbolag som hade svensk licens för kommersiellt spel online. I juni 2024 är det endast 56 spelbolag som har samma licens. Detta innebär en minskning på nästan 20%, och visar att den svenska spelmarknaden faktiskt krymper. 

Antal avstängningar i Spelpaus ökar

I samband med att den svenska spelmarknaden omreglerades infördes Spelpaus. Detta är en nationell självavstängningstjänst som spelare kan använda sig av för att blockera sig från allt licensierat spel i Sverige. Syftet med denna tjänst är att ge spelare bättre kontroll över sitt spelande och minska risken för spelproblem. 

Sedan den 1 januari 2019 har antalet personer som registrerat sig på Spelpaus ökat markant. I augusti 2020 hade närmare 54 000 personer registrerat sig på tjänsten. Numera är drygt 110 000 svenska spelare avstängda via Spelpaus, vilket innebär en dryg dubblering. 

Detta visar å ena sida att allt fler svenskar är medvetna om risken för spelproblem och väljer att ta ansvar för sitt eget spelande genom att använda Spelpaus. Å andra sidan befaras det finnas ett stort mörkertal på hur många av de avstängda spelarna som spelar ändå. Detta eftersom det finns gott om andra alternativ utomlands, då utländska casinon inte ingår i Spelpaus. 

Hur ser framtiden ut för svensk spelmarknad?

Det går inte att förneka att den svenska spelmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren, och många är osäkra hur framtiden ser ut. Med en minskning av antalet licensierade spelbolag, ökad kanalisering till casinon utan svensk licens och hårda regler kring bonusar och marknadsföring är det svårt att se hur man ska kunna uppnå målet om 90% kanalisering. 

Att hitta en balans där spelbolag kan bli lönsamma och konkurrenskraftiga samtidigt som spelare skyddas mot överdrivet spelande är en utmaning. Kanske behöver det svenska systemet för reglering och licensiering ses över för att hitta en mer hållbar lösning som gynnar alla parter.

Det återstår att se hur den svenska spelmarknaden kommer att utvecklas i framtiden. Men en sak är säker, intresset för spel lever vidare. Oavsett om man väljer att spela på licensierade svenska casinon eller söka sig till utländska alternativ, så är spelandet en del av vårt samhälle och kommer förmodligen alltid vara det. Det är därför viktigt att fortsätta diskutera och utveckla hållbara regleringar som skyddar spelare utan att hindra marknadens potential. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag