Bostadsbrist i 9 av 10 kommuner – Ygeman: ”Fler människor kan öppa dörren till nytt kapitel i livet”

Foto: Flickr & Faksimil Facebook
  • Måndag 8 maj 2017 2017-05-08
E-post 378

SVERIGE ”Fler människor än på mycket länge kan öppna dörren till ett nytt kapitel i livet”, skriver inrikesminister Anders Ygeman på Facebook. Samtidigt råder bostadsbrist i nio av tio av landets kommuner.

Enligt Boverkets senaste prognos, som släpptes under måndagsmorgonen, ökar byggandet i Sverige. Dessvärre råder det fortfarande bostadsbrist i 88 procent av Sveriges kommuner.

I en bostadsmarknadsenkät som Boverket skickat ut till samtliga kommuner uppger 255 av 290 kommuner att det råder ett underskott av bostäder.

Det är 15 fler kommuner som uppger ett underskott av bostäder jämfört med året innan. 34 kommuner uppger att man har balans.

Endast en kommun, Övertorneå, uppger att det råder ett överskott av bostäder.

Kommuner som exempelvis Örebro, Helsingborg och Kristianstad uppger sig ha balans på bostadsmarknaden. Enligt Boverket behöver det däremot inte betyda att alla kommuninvånare kan dra nytta av situationen.

”I år anger Örebro, Helsingborg och Kristianstad att man totalt sett har balans på bostadsmarknaden. Detta behöver dock inte betyda att det är balans i hela kommunen eller för alla grupper. Gemensamt för de tre kommunerna är att det har påbörjats mycket bostäder det senaste året och att man förväntar att bostadsbyggandet även fortsättningsvis håller en hög takt”, skriver Boverket på sin hemsida.

Under 2016 påbörjades preliminärt 67 000 bostäder, en ökning med 33 procent jämfört med 2015. Främst ökade byggandet i Storstockholm.

Enligt Boverkets prognos kommer byggandet öka, men i en lägre takt. Enligt prognosen förväntas 72 000 bostäder byggas under 2017 och 74 500 bostäder byggas under 2018.

”Byggandet förväntas öka betydligt i Storgöteborg.”

Det är framför allt ungdomar, nyanlända invandrare och äldre som har svårast att få en bostad.

163 kommuner uppger även att det råder brist på bostäder anpassade för funktionshindrade.

Enligt prognosen förväntas bostadsbristen hålla i sig lång tid framöver. 75 procent av kommunerna bedömer att det kommer råda bostadsbrist även om tre år.

Två dagar innan Boverket släppte sin prognos skrev inrikesminister Anders Ygeman på Facebook att det färdigställdes 42 441 lägenheter under 2016. Ministern är positiv till den svenska bostadsmarknadens utveckling.

”Det betyder att fler människor än på mycket länge kan öppna dörren till ett nytt kapitel i livet. Ta den där drömutbildningen, flytta hemifrån eller spara dyrbar pendlartid.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag