Brå: Kraftig ökning av andelen utsatta för sexualbrott

Ungdomsfestivalen We are Sthlm är ökänd för sina många sexualbrott. Foto: Nyheter Idag
  • Onsdag 15 nov 2017 2017-11-15
E-post

SVERIGE Andelen utsatta för sexualbrott har ökat mycket kraftigt de senaste åren i Sverige. Det skriver Brottsförebyggande rådet i sin nationella trygghets­undersökning (NTU) som publiceras idag.

Brå skriver att 0,8 procent av de tillfrågade uppgav att de utsattes för sexualbrott 2012. Förra året hade den andelen ökat till 2,4 procent. Värst är situationen för unga kvinnor där hela 14,0 procent uppger att de utsattes för sexualbrott under förra året.

Enligt NTU har dessutom anmälnings­benägenheten när det gäller sexualbrott minskat de senaste åren. Endast elva procent av dem som berättar att de utsattes för ett sådant övergrepp förra året anmälde det. Fem år tidigare låg samma andel runt tjugo procent.

Men det är inte bara andelen utsatta för sexualbrott som ökar, det är dessutom allt fler som utsätts för bedrägeribrott och trakasserier. 4,3 procent av de tillfrågade uppgav att de utsattes för bedrägeri förra året, motsvarande andel 2012 var 3,0 procent enligt NTU. Och hela 11,5 procent av Sveriges unga kvinnor uppger att de utsattes för trakasseribrott under 2016.

För övriga brottskategorier som misshandel, hot och personrån kan ingen tydlig trend urskiljas under den senaste tolvårsperioden. Andelen utsatta för personrån når visserligen en toppnotering på 1,4 procent, men det är inte signifikant högre än de 1,1 procent som uppmättes åren 2006 och 2011.

Enligt NTU var det förra året sammanlagt 15,6 procent av befolkningen i åldern 16–79 som utsattes för någon eller några av de brottstyper som kallas brott mot enskild person: Brott som misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Motsvarande andel 2015 var 13,3 procent.

Brå:s nationella trygghets­undersökning bygger på uppgifter från 12 000 personer som fått svara på frågor om de utsattes för brott under förra året eller inte. Enligt myndigheten har andelen utsatta för brott ökat 2015 och 2016 för att dessförinnan ha legat på en relativt stabil nivå.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag