Brotten ökade i Sverige under 2016 – 13% fler våldtäkter

Foto: Nyheter Idag
  • Torsdag 30 mar 2017 2017-03-30
E-post 657

SVERIGE Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har släppt brottsstatistik för 2016. Rapporten visar bland annat ökning av våldtäkter med 13% samt omfattande ökning av bedrägeribrott mot försäkringskassan. Samtidigt handläggs och utreds allt färre brott.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har under torsdagsmorgonen släppt sin rapport om antalet anmälda brott, handlagda brott samt konstaterande fall av dödligt våld för 2016.

Under 2016 anmäldes 1,51 miljoner brott, 6800 fler än föregående år, en ökning motsvarande ±0 procent. De anmälda brott som ökade mest under 2016 var bedrägeribrott, en ökning med tio procent, och brott mot person, en ökning med 7 procent. De brott som minskade mest i antalet anmälningar var narkotikabrott, trafikbrott och stöld- och tillgreppsbrott.

Bedrägeribrott mot försäkringskassan ökade med 68 procent jämfört med föregående år.

LÄS ÄVEN: IS-terrorister i Syrien och Irak finansieras av svenska bidrag

Totalt anmäldes 20 300 sexualbrott. Sexuellt ofredande ökade med 21 procent. De anmälda våldtäkterna uppgick 2016 till 6720 anmälda brott, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Sedan 2007 har antalet anmälda våldtäkter ökat med 41 procent och antalet sexuella ofredanden ökat med 71 procent.

Antalet handlagda brott minskade med 22 000 fall, det är en minskning med 1 procent sedan 2015. Totalt antal handlagda brott uppgick 2016 till 1,49 miljoner. En utredning bedrevs för knappt hälften av de handlagda brotten, 48 procent, det är en minskning med 1 procentenhet sedan 2015. Resterande handlagda brott, 52 procent, direktavskrevs, det är en ökning med en procentenhet sedan 2015.

Anmälningsbenägenheten kan påverkas av attitydförändringar i samhället, ändrade försäkringsvillkor samt myndigheters möjligheter för kontroll- och spaningsinsatser. Om polisen eller andra myndigheter saknar resurser för insatser kan exempelvis antalet anmälda brott för vissa brottstyper som narkotikabrott och trafikbrott minska.

Totalt personuppklarades 194 000 handlagda brott, en minskning med 21 300 fall. Skillnaden gentemot 2015 är således att tio procent färre brott personuppklarades.

BRÅ konstaterar även i sin rapport att antalet begångna brott i Sverige är högre än andelen anmälda brott, något BRÅ uppmanar läsaren att ha avseende med.

”Det faktiska antalet brott är oftast högre än det antal anmälda brott som redovisas i statistiken”, skriver BRÅ i sin rapport.

De senaste tio åren har andelen anmälda brott ökat med 16 procent.

Under 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld, 6 fall färre jämfört med året innan då 112 fall kunde konstateras.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag