DEBATT: Konservativas passivitet leder till vänstervridning

Julian Kroon.
  • Fredag 12 mar 2021 2021-03-12
E-post 809

Idag marineras de svenska lärosätena i vänsterradikala ideologier och åsikter. Det kommer de att göra så länge inte goda krafter, konservativa, vågar ta ställning emot och ifrågasätta, skriver Julian Kroon, förbundsordförande Konservativa Förbundet.

I dagarna offentliggjorde KTH att en obligatorisk kurs i jämställdhet och mångfald införs på samtliga program. Många inom den konservativa rörelsen har reagerat starkt på detta enskilda exempel på vänstervridning av akademin, men utvecklingen på KTH är egentligen bara ett symptom på djupare systemfel.

Det är nämligen inte bara lagar och styrdokument som måste förändras på universiteten för att motarbeta politiseringen. Framförallt är det kulturen, eller annorlunda uttryckt, den politiska korrekthetens strukturer som är boven i dramat.

Problemen med vänstervridningen av lärosäten, bland både studenter och forskare, går generellt inte att skylla på vänstervriden kurslitteratur eller partiska lärare, även om det finns många exempel på sådana. I de flesta fall då feministisk och normkritisk litteratur påtvingats studenterna har dessa ingen relevans för kursen, och utelämnas därför ofta av lektorer vid föreläsningar.

Huvudorsaken till vänstervridningen av såväl akademin som andra offentliga institutioner är snarare att de vänsterliberala förslagen och idéerna aldrig ifrågasätts. Fastän en stor andel av de närvarande i själva verket är kritiska.

Detta är ett betydande problem för svenska konservativa. Det spelar nämligen ingen roll hur många lagar och förordningar som förändras för att motarbeta vänstervridningen, om de goda krafterna aldrig vågar ta ställning. Inga ideal kan i längden överleva, om inte enskilda anstränger sig för att upprätthålla dem.  Att värna opartiskhet och saklighet, är en plikt som åligger oss alla.

Våga kritisera vänsteridéer i fikarummet, föreläsningen och alla andra sammanhang där de förekommer. Om inte du gör det kommer troligen ingen annan att göra det.

Konsekvensen blir att konservativa omedvetet bidrar till vänstervridningen av det svenska samhället. Något som borde vara oacepptabelt för samtliga icke-socialister.

Om debattören

Julian Kroon, förbundsordförande Konservativa Förbundet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag