DEBATT: Socialdemokraternas misslyckande gör dem desperata

Stefan Löfven och Tobias Andersson Foto: Nyheter Idag
  • Torsdag 18 feb 2021 2021-02-18
E-post 8189

Det misslyckade partiet Socialdemokraterna får underkänt av väljarna för sin politik på område efter område. Det är ett parti som vägrar att göra upp med antisemiterna och islamisterna i de egna leden. För att desperat behålla makten utmålas oppositionen som illegitim. Men det enda ”hotet” mot demokratin är Socialdemokraternas egen maktfullkomlighet, skriver Tobias Andersson, Ungsvenskarna.

Debatten om vad som hotar svensk demokrati eller inte går på högvarv för tillfället. Det historiskt låga förtroendet för Socialdemokraterna har föranlett försök till smutskastningskampanj från Partiet som gör allt för att inneha regeringsmakten.

Regeringen har insett att de inte har mycket att vinna på att prata sakpolitik eftersom de inte har något nämnvärt stöd för sin politik – den senaste Demoskopmätningen visade istället att Sverigedemokraterna är det enda partiet som väljarna har störst förtroende på tre sakpolitiska områden. Detta tillsammans med att allt mer talar för att det finns goda möjligheter för ett konservativt styre efter nästa val skapar naturligtvis oro och kaos inom socialdemokratin och dess alla förgreningar.

Men återfinns det några reella hot mot den svenska demokratin? Inte i den utsträckningen som Socialdemokraterna hävdar. Med det sagt finns det vissa problem men dessa är inte sprungna ur sviktande väljarstöd för Socialdemokraterna utan delvis från Socialdemokraternas egen maktfullkomlighet.

Socialdemokraternas retorik i vilken de beskriver ett regeringsalternativ utan dem själva som illegitimt och att det endast kan ske om någon ”griper makten” är skadligt för det politiska samtalet och frågan är ifall de ens skulle acceptera valutgången?

Om de återkommande försöker övertyga sina sympatisörer om att vår demokrati vore satt ur spel om de förlorar ett val riskerar människor att tro på det när så blir fallet. Om någon genuint tror att Socialdemokraterna är garanten för demokrati och också anser att målet helgar medlen återfinns det en risk att man gör någonting väldigt dumt och farligt den dagen Socialdemokraterna förlorar makten genom att ta saken i egna händer för att ”rädda demokratin”. Det vore en utveckling som förhoppningsvis ingen önskar varför det vore klädsamt ifall Socialdemokraterna slutade dehumanisera sina politiska motståndare.

Samtidigt som Socialdemokraterna dehumaniserar samtliga som samtalar med oss kan konstateras att de inte haft något emot vårt stöd när det gagnat dem själva. Även kritiken mot den påstådda extremismen inom Sverigedemokraterna torde vara tomma ord givet att Socialdemokraterna fortsatt inte markerat eller agerat mot den antisemitism och islamism som uppdagats inom det egna partiet och dess ungdomsförbund. Detta styrks även av att de utan ånger gärna får stöd av Vänsterpartiet vars ungdomsförbund i år fattade beslut om ett principprogram i vilket de tydligt uttrycker att de eftersträvar ett kommunistiskt samhälle. Något som onekligen inte vore förenligt med vår demokrati.

En annan återkommande kritik från Socialdemokraterna gentemot oss är att vår inställning till media och journalister vore odemokratisk. Detta är onekligen tragikomisk kritik med tanke på att regeringens Myndighet för press, radio och tv (MPRT) nyligen annonserade ett förslag till förändringar i mediestödsförordningen som föreslås träda i kraft i april i år. Denna förändring ställer krav på ”ansvarstagande nyhetsförmedling” för att man ska kunna erhålla mediestöd. Helt plötsligt ska en subjektiv prövning göras kring huruvida man sprider ”felaktig information” eller ifrågasätter ”etablerad kunskap”.

Vad som är korrekt information eller etablerad kunskap enligt Socialdemokraterna är inte nödvändigtvis det enligt andra, det var exempelvis länge som så att etablissemanget ljög om att invandringen till Sverige var lönsam. Det är svårt att tolka detta på något annat sätt än att regeringen önskar stärka greppet över medielandskapet och kraftigt begränsa oppositionella redaktioners möjlighet att granska och ifrågasätta regeringen och dess politik.

Ytterligare hot mot demokratin är de globala nätjättarna som kanske utgör det tydligaste och mest konkreta hotet mot vår yttrandefrihet. Vi har redan sett hur central infrastruktur för att kommunicera med väljare, likt Twitter, Facebook och Instagram, aktivt valt sida mot konservativa – både i Sverige och globalt. Att ett parti riskerar att inte kunna kommunicera på lika villkor som övriga under nästa års valrörelse utgör ett konkret hot mot demokratin.

Att risken är reell är belagt i empirin, plattformarna tog tydligt ställning i det amerikanska valet och i Sverige har flertalet konservativa kanaler och politiker begränsats – exempelvis togs mitt Instagramkonto bort efter ett islamkritiskt inlägg. Att Socialdemokraterna inte agerat gentemot denna växande problematik kan sannolikt härledas till att det alltid tycks vara vi oppositionella som drabbas.

De vedertagna klanstrukturerna i samhället utgör också ett reellt hot mot vår demokrati. Redan idag finns gott om exempel på hur klanröstning skett, både på kommunal och nationell nivå – ledamöter i Sveriges riksdag har pekats ut för sina kopplingar till klaner. Att kollektiv, knutna till exempelvis en religiös församling eller en släkt, åsidosätter individens fria val på valdagen begränsar vår demokrati och hittills har inga åtgärder vidtagits för att få bukt med problemet.

Den cyniske skulle kanske påstå att bristen på åtgärder kan ha sin orsak i att Socialdemokraterna inte sällan har gagnats av klanrösterna, något som framgår av de segregerade valdistrikt i där S har Lukasjenkoliknande stöd.

Sammantaget kan dock konstateras att Sveriges demokrati är stark och att det skulle krävas mycket för att rubba denna. Däremot är inte demokrati synonymt med socialdemokratiskt regeringsinnehav och det är direkt ohederligt att ropa varg endast för att blidka den egna maktfullkomligheten. Låt oss istället ta en seriös debatt om vad som faktiskt naggar på vår yttrandefrihet och demokrati och hur vi bäst kan tackla de utmaningarna tillsammans.

Om debattören

Tobias Andersson Nationell talesperson Ungsvenskarna

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag