Dokumentet avslöjar: Ebba Busch Thor var aktuell för Sverigedemokraterna

Dokumentet avslöjar Sverigedemokraternas planer på att rekrytera KD-ledamöter. Foto: Roger Sahlström
  • Måndag 29 jun 2015 2015-06-29
E-post 518

ALMEDALEN Inför Kristdemokraternas dag i Almedalen kan Nyheter Idag, med hjälp av ett hemligt dokument, avslöja att planer funnits på att rekrytera flera toppnamn inom KD till Sverigedemokraterna. – Det har funnits informella kontakter, säger en källa inom Sverigedemokraternas partitopp.

Om mindre än ett dygn väntas Ebba Busch Thor stå på scenen i Almedalen för första gången som Kristdemokraternas partiledare. Nu kan Nyheter Idag avslöja att hon tillsammans med flera tunga namn inom Alliansen var aktuell att rekryteras till Sverigedemokraterna för ett drygt halvår sedan. I ett mötesprotokoll som Nyheter Idag tagit del av från ett internt möte med SD-ledningen, daterat den nionde december förra året, listas ett antal allianspolitiker som varit aktuella för att rekryteras till Sverigedemokraternas riksdagslista i händelse av extraval.

Flera SD-toppar närvarade på mötet

På det interna SD-mötet närvarade flera tunga partitoppar enligt det hemliga dokumentet. Bland de närvarande fanns Mattias Karlsson, den förre partisekreteraren Björn Söder, den ekonomisk-politiske talesmannen Oscar Sjöstedt, den förre presschefen Martin Kinnunen, riksdagsledamoten Per Ramhorn, nuvarande presschef Henrik Vinge och kommunikationschefen Joakim Wallerstein som diskuterade vilka topp-politiker i Alliansen som kunde vara aktuella att rekrytera över till SD, varav flera namn från Kristdemokraterna.

”Busch, Odell och Skyttedal skulle få valbar plats”

Mitt under regeringskrisen i slutet på förra året visade opinionsmätningar lågt stöd för Kristdemokraterna samtidigt som hela Sverige var förberett på ett extraval. Det var under den här tiden som det, enligt Nyheter Idags källor inom Sverigedemokraterna, förekom någon form av kommunikation mellan allianspolitiker och SD. Planen var att de aktuella namnen skulle lämna sina partier inom Alliansen och istället kandidera till riksdagen för Sverigedemokraterna.

Ett av de tyngsta namnen som omnämns i dokumentet är Ebba Busch Thor. Vid denna tid hade ännu inte Göran Hägglund meddelat att han skulle avgå, än mindre aktuellt var det att Busch Thor skulle bli partiledare. Senare, när hotet om extraval var avvärjt genom Decemberöverenskommelsen, meddelade Hägglund att han lämnar posten som partiledare. Under våren 2015 valdes Ebba Busch Thor till partiledare för Kristdemokraterna.

Med rubriken ”Eventuella KD-överhopp” skriver Henrik Vinge i dokumentet att ”Busch, Odell och Skyttedal skulle få valbar plats.” Mats Odell är före detta riksdagsledamot för KD, och Sara Skyttedal är ordförande för ungdomsförbundet KDU. Uppgifter till Nyheter Idag gör gällande att Mats Odell ska ha avböjt att ställa upp i ett riksdagsval för Sverigedemokraterna.

Ratade Annelie Enochsson men ville ”höra” med Charlie Weimers

De påföljande meningarna i dokumentet från det interna SD-mötet antyder att en dialog med de aktuella namnen hade ägt rum. I en kort mening konstateras att Sverigedemokraterna ratade den före detta Kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochsson som tänkbart namn för Sverigedemokraternas riksdagslista. Därefter föreslås ”Hör med Charlie Weimers också”. Fram till 2011 var Charlie Weimers ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund och han var en av personerna som startade det nationalistiska nätverket Engelbrekt.

Även en centralt placerad källa med mycket god insyn i partiet bekräftar för Nyheter Idag att det funnits någon form av kontakt. Hur denna kontakt sett ut vill inte källan gå in närmare på när vi ställer frågor i telefon.

– Vi uppfattar att intresset är stort från många allianspolitiker, synnerligen i KD, att gå över till SD. Det har funnits informella kontakter, säger källan till Nyheter Idag.

Staffan Danielsson från Centerpartiet är med i dokumentet

I det unika dokumentet listas inte bara tänkbara kandidater från Kristdemokraterna, utan även Centerpartiets riksdagsledamot Staffan Danielsson finns med. Det är sedan länge känt att Danielsson försökt skapa diskussion om migrationsfrågor, ett politiskt område som ligger nära Sverigedemokraterna. Även Magnus Sjödahl från Kristdemokraterna beskrivs som en person med kontakter inom SD.

”Staffan Danielsson från centern är intressant. Magnus Sjödal (kd) är en person som Ramhorn känner och som åkt ur socialutskottet”, står att läsa i dokumentet.

”Finns skäl att just dessa namn var aktuella”

När Nyheter Idag på måndagkvällen når Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge över telefon medger han att dokumentet är autentiskt. På en rak fråga om det förts dialog med allianspolitikerna som nämns i mötesprotokollet är han fåordig.

– Jag kommenterar inte vad som sägs mellan skål och vägg. Men det finns skäl att just dessa namn var aktuella. Det säger väl sig självt att det förekommer informella samtal, många av oss jobbar i samma byggnad, säger Vinge till Nyheter Idag.

Men några närmare förklaringar till hur kontakterna med allianspolitikerna sett ut vill inte Vinge ge. Däremot konstaterar han att det finns ett intresse från borgerliga politiker att närma sig Sverigedemokraterna och att det var det intresset som undersöktes när partiet förberedde sig för ett extraval. Även vår källa berättar i telefon att det var omständigheterna med ett extraval som skapade en annorlunda situation där man listade personer som kunde vara aktuella för Sverigedemokraternas riksdagslista.

– I det läget vi var då med ett stundande extraval var det väldigt intressant att knyta an erfarenheter och kunnande från andra partier. Vi är självklart fortsatt intresserade av liknande dialoger.

Nyheter Idag söker samtliga allianspolitiker som omnämns i dokumentet från december förra året.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag