Försvarsministern vill se trupp på Gotland

Pansarterrängbil 360 och svenska skyttesoldater. Foto: Wikiedia
  • Torsdag 12 mar 2015 2015-03-12
E-post 139

GOTLAND Försvarsminister Peter Hultqvist har föreslagit att svensk trupp åter ska stationeras permanent på Gotland. Finansieringsfrågan kan dock bli en svår nöt att knäcka.

I en intervju med DN föreslår försvarsminister Peter Hultqvist att Gotland åter igen ska militariseras.

Tanken är att det på ön ska stationeras ett permanent kompani tillhörande en åttonde manöverbataljon som, enligt DN, ska sättas upp av Livgardet i Kungsängen, strax norr om Stockholm.

Ett sådant kompani skulle kunna vara ett skyttekompani utrustat med finskbyggda pansarterrängbilen Patria AMV, som i Sverige går under beteckningen pansarterrängbil 360.

På Gotland finns redan ett stridsvagnskompani, men vagnarna är förrådsställda och saknar permanent baserad personal.

I intervju med Dagens Nyheter säger försvarsministern att han även vill skjuta till medel till de nationella skyddsstyrkorna på ön.

– Vi utvidgar också hemvärnets stödorganisation på Gotland personellt och vi skapar en ledningsfunktion på Gotland. Vi vill också ha kontinuerliga övningar när det gäller marin, flyg och armé i anslutning till Gotland, säger Peter Hultqvist till DN.

Ett permanent skyttekompani på Gotland skulle öka öns chanser att kunna försvara sig mot ett väpnat angrepp avsevärt. Men det är samtidigt ingen garanti på att den eventuella baseringen skulle vara tillräcklig.

Försvaret haltar fortfarande

Pansarterrängbil 360 är ett snabbgående fordon och kan i en krigssituation användas för att kvickt omgruppera militär personal, men i ett möte med tyngre bepansrade fordon skulle dess relativt klena beväpning tvinga pansarskyttesoldaterna i fordonet att sitta av för att kunna slå mot fienden.

Ytterligare ett problem som kvarstår för det utsatta Gotland är självklart finansieringen. I samtalet med DN nämner försvarsministern inga siffror eller planer på hur förslaget ska kunna gå igenom rent ekonomiskt.

Redan idag saknas full teckning för de existerande bataljonerna och regeringens anslagna 500 miljoner kronor är inte ens i närheten av att täcka en helt ny bataljon.

Ön, och landet i stort, verkar även i fortsättningen få klara sig utan kvalificerat luftvärn. Även förmågan att skeppa över förstärkningar från fastlandet är lidande då de svenska visbykorvetterna saknar luftvärnsrobotsystem. Det samma gäller för de gotlandsfärjor som i en krissituation skulle tilldelas uppgiften att sköta själva transporten. Inåt land står även hela flygvapnet oskyddat uppställt.

Givet den låga militära förmåga Sverige förmår ställa upp i kölvattnet av 90-talets strategiska blackout är försvarsministerns förslag ett förmågelyft som ändå kan ge en tröskeleffekt, om det överlever finansdepartementet och riksdagen vill säga.

– Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och detta är också en markering inför omvärlden att vi inser att Gotland är väldigt viktigt. Allt vi gör ingår i att markera svensk suveränitet, avslutar Peter Hultqvist intervjun med DN.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag