Heberlein: Anne Ramberg bryr sig inte om de våldtagna kvinnorna

Bild: Frankie Fouganthin/Pixabay/Nyheter Idag
  • Måndag 29 jul 2019 2019-07-29
E-post 4163

När Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg kritiserar ett förslag om att skärpa straff för våldtäkt visar hon att hon har gjort sitt val. Hon prioriterar våldtäktsmännens väl före de våldtagna kvinnorna. Ett utdömt straff handlar nämligen inte bara om den dömde. Det handlar om att visa brottsoffren och samhället att staten tar kraftig ställning för brottsoffret, skriver Ann Heberlein.

I en debattartikel i Aftonbladet argumenterar Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell för höjda minimistraff vid våldtäkt.

Forsell redogör för statistik från Nationella trygghetsundersökningen som visar att utsattheten för sexualbrott ökat kraftigt de senaste åren, liksom anmälningarna om våldtäkter. Förra året anmäldes 7 958 våldtäkter. Det är drygt 20 våldtäkter om dagen.

Forsell kräver krafttag för att komma till rätta med sexualbrotten, och han föreslår flera åtgärder för att öka tryggheten och minska sexualbrotten, bland annat fler övervakningskameror, särskilda utredningsgrupper hos polisen som är specialiserade på sexualbrott, skärpt lagstiftning för att underlätta utvisning av gärningsmän som saknar svenskt medborgaskap samt höjt minimistraff vid våldtäkt. Forsell skriver: ”Dagens minimistraff på två års fängelse speglar inte alls brottets allvar”.

Detta har fått Anne Ramberg, avgående generalsekreterare i Advokatsamfundet, att gå i taket. Ramberg menar att förslaget är ”direkt olämpligt och aningslöst”. På Twitter ifrågasätter Ramberg huruvida Forsell ”vet vad begreppet våldtäkt betyder” och i en intervju i Expressen utvecklar hon sitt resonemang. Hon anser att det är ”oerhört stötande” att ”höja lägsta straffet för våldtäkt till tre år”.

Tänk så olika man kan resonera. Själv anser jag att det är låga straff vid våldtäkt – notera att två år är innan diverse straffrabatter, exempelvis med hänvisning till gärningsmannens ålder.

Jag skulle vilja fråga Anne Ramberg om hon vet vad våldtäkt innebär för den som blir våldtagen. Det vet jag, och med kännedom om hur mycket en våldtäkt påverkar den våldtagnas liv, hur mycket rädsla, ångest och skam en våldtäkt orsakar den våldtagna och hur svårt det är för en våldtagen att återvinna tilliten till andra människor menar jag att två år är ett alldeles för lågt straff. En våldtäkt är en mycket allvarlig kränkning av en människas integritet och den utsatta lever med konsekvenserna av denna kränkning varje dag i resten av sitt liv. Det är nu närmare tre decennier sedan jag blev våldtagen, men det gör fortfarande ont att tänka på det jag utsattes för.

Straffet handlar inte bara om den felande, om den som straffas. Straffet utgör också en värdering av den skada som skett, av kränkningen, och är därför av betydelse för både offret och för det omgivande samhället.

Straffet sänder ett tydligt budskap till samhället eftersom straffet innebär att samhället inte accepterar det straffade beteendet. Genom att utdöma ett straff tar samhället ställning för den våldtagna. Straffet är ett fördömande av kränkningen. Därför spelar straffets längd roll för brottsoffret. Tyvärr saknar Anne Ramberg helt brottsofferperspektivet. Hon bryr sig inte om våldtagna kvinnor. Rambergs sympatier riktas mot förövarna, mot männen som våldtar.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag