Heberlein: Låt inte ohederliga debattörer kapa frågan om slöjförbud i skolan

Foto: Flickr/Nyheter Idag
  • Måndag 26 aug 2019 2019-08-26
E-post 979

Det tog inte lång tid för kverulanterna på Aftonbladets och DN:s ledarsidor att medvetet fultolka Moderaternas besked om att låta utreda förbud för slöja i grundskolan. Stora ord användes av bland annat DN:s Helmerson som bekymrat undrade på Twitter om vi verkligen vill ha en stat som tar sig rätten att rycka av människor deras slöjor, kristna kors och judiska kippor. Men frågan om slöja på barn är för viktig för att låta sig kapas av dessa ohederliga debattörer, skriver Ann Heberlein. 

Det finns frågor som det tycks omöjligt att diskutera i en lugn och sansad ton. Nästan allt som rör religiositet i allmänhet och islam i synnerhet hamnar i den kategorin: det är allt eller inget, svart eller vitt. Något utrymme för nyanser eller eftertänksamhet ges inte. I förra veckan aviserade Moderaterna att partiet vill tillsätta en utredning för att ta ställning till om slöja bör förbjudas i grundskolan.

Bakgrunden till Moderaternas utspel är att flera moderata lokalföreningar liksom moderata kommunalpolitiker drivit frågan om slöjförbud på barn en längre tid. Flera motioner i ärendet har också inkommit till Moderaternas stundande partistämma. Det finns alltså en stark opinion i partiet för ett dylikt förbud.

De hysteriska reaktionerna lät inte vänta på sig.

Dagens Nyheters ledarsida basunerade ut att ”staten inte ska jaga skolbarn i slöja” och på Twitter ställde den aktuella DN-skribenten, Erik Helmersson, retoriskt frågan om vi ”verkligen vill ha en stat som tar sig rätten att rycka av människor deras slöja, deras judiska kippor, sikhiska turbaner och kristna kors?”. 

Helmersson vet naturligtvis att det förslag Moderaterna ska utreda blott handlar om slöjor på minderåriga i skolan – ändå insinuerar han att förslaget är ett generellt förbud mot religiösa symboler på vuxna.

Lika ohederlig är Aftonbladets Anders Lindberg som i en rad tweetar rasade mot Moderaternas förslag. ”Jag har den radikala åsikten att folk ska få bestämma själva vilka kläder de har på sig” och spekulerade i hur Moderaterna tänker sig att upprätthålla ett förbud: ”Med tvång? 2016 slet fransk polis av en kvinna sin sin (sic!) slöja på en badstrand vilket skapade rubriker i hela världen. Det blir naturligtvis helt orimligt”. I en text på Aftonbladets ledarsida slog Lindberg fast att ”moderaterna slarvar med religionsfriheten”.

Hysteriska och ohederliga reaktioner, som sagt. Diskussionen om detta, och andra, laddade och komplexa ämnen hade vunnit på om vi var överens om vad vi talar om. I det här fallet är det alltså ett förbud mot slöjor på barn i förskola och skola vi talar om, inget annat. Förbudet berör inte vuxna och förbudet berör naturligtvis inte barnen på deras lediga tid. Ingen har heller föreslagit att polis ska storma in i en lågstadieklass för att slita huvudduken av en darrande sjuåring. Förbudet handlar inte heller primärt om religion, utan om att värna alla flickors rätt att vara barn.

Oavsett om man betraktar slöjan som ett kulturellt uttryck eller en religiös symbol så ingår slöjan i ett kluster av idéer och uppfattningar kopplade till kön, sexualitet, heder, anständighet och renhet. Slöjan ingår i en kyskhetskultur som förespråkar åtskillnad mellan könen, som definierar flickor och kvinnor som ”bra” respektive ”dåliga” och ger uttryck för tydliga uppfattningar angående vad som är passande respektive opassande för flickor och kvinnor. En fin flicka täcker sitt hår, rör sig med återhållsamma rörelser och umgås inte på tu man hand med individer av motsatt kön. Hennes umgänge, klädsel och beteende är strikt reglerat, och hennes oskuld bevakas som en skatt.

Islamologen Jan Samuelsson skriver i Kalejdoskopisk kärlek. Om sexualitet i det mångkulturella samhället (Nya Doxa, 2002), att kvinnans kropp i en traditionell kultur präglad av hedersetik betraktas som en ägodel, precis som mark och boskap. Hennes marknadsvärde är beroende av hennes oskuld. Därför måste hennes sexuella dygd bevakas och försvaras. Jag har svårt att se att det är ett synsätt på unga flickor som är möjligt att förena med påståendet att pojkar och flickor är jämlika och jämställda.

Jag vill se ett förbud mot slöjor på flickor i grundskolan, av flera anledningar: Slöjan hindrar flickan från att leka fritt och obehindrat. Slöjan blir också till en barriär mellan henne och de barn som inte bär slöja. Slöjan markerar hennes annorlundaskap och motverkar integration. Jag är också mycket kritisk till att sexualisera barn på det sätt som en slöja gör. Slöjan är en vuxen kvinnas attribut, och ett uttryck för hennes autonomi, hennes fria val. Sådana fria val kan barn inte göra.

I Sverige förväntas barnperspektivet beaktas vid alla beslut som tas i statlig och kommunal verksamhet. ”Barnets bästa” är en vägledande princip. Den principen måste vara giltig också när det handlar om religiöst motiverade krav. Det är inte förenligt med barnets bästa att bejaka bruket av slöja, och det är inte värdigt ett sekulariserat land att böja sig för religiösa krav.

Därför bör bruket att täcka sitt hår tillåtas i skolan först när flickan är vuxen nog att fatta ett sådant beslut. Ett sådant ställningstagande kräver naturligtvis informationsinsatser från skolan riktade mot föräldrar – och ett sådant ställningstagande från skolans sida ger också den flicka som inte vill bära huvudduk argument i relation till sina föräldrar.

Vi som företräder en restriktiv linje angående huvudduk på barn står på de utsatta flickornas sida. Vi värnar hennes frihet, ty hon är inte sina föräldrars ägodel.

Ann Heberlein är politisk sekreterare för Moderaterna i Staffanstorp.

Lyssna på Ann Heberleins och hennes make Erik van der Heegs podd Hemma hos: Heberlein och Van der Heeg

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson eller Chang Frick

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag