”Integrationssatsning” från SD: En miljard öronmärkt för återvandring

Henrik Vinge. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 27 aug 2018 2018-08-27
E-post 735

SVERIGE ”Återvandringsmiljarden är den viktigaste integrationspolitiska åtgärden som presenterats denna valrörelse”, skriver Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge på Twitter. Till Nyheter Idag förklarar han vad han menar med det något märkliga budskapet.

Sverigedemokraternas presschef och nyligen utsedda ”integrationspolitiska talesperson” gör ett märkligt utspel på Twitter. En miljard som ska gå till återvandring presenteras som en ”integrationspolitisk åtgärd”.

Nyheter Idag har talat med Vinge och han menar att en del människor, med bakgrund i ett annat land, helt enkelt inte vill anpassa sig till Sverige. SD menar att det vore bättre för alla parter om de människorna återvände till sina hemländer. Det i sin tur kommer underlätta integration av andra invandrare i Sverige, resonerar Vinge.

– Idag finns stadsdelar där en för stor del av invånarna kommer från ett annat land och inte vill bli en del av det svenska samhället. Det kan handla om att man inte vill bryta kulturella mönster med kvinnoförtryck, att man inte vill lära sig språket eller acceptera seder och bruk som att skaka hand.

– Detta försvårar inte minst för de som växer upp i sådana här områden, och som på grund av dessa människor också riskerar att hamna utanför det svenska samhället.

Du menar att de här människorna ska lämna Sverige?

– Många av de som inte vill anpassa sig har istället en önskan om att återvända till sitt hemland. Men kanske av ekonomiska eller praktiska skäl blir det inte av. Med återvandringsmiljarden kan vi möjliggöra för dessa människor att återvända. Det gynnar både den enskilde och sammanhållningen i landet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag