JK: Inget åtal mot Lexbase

  • Torsdag 27 mar 2014 2014-03-27
E-post

Justitiekanslern har beslutat att inte väcka åtal mot Lexbase, efter att ha granskat det stora antalet anmälningar om förtal som strömmade in när företaget publicerat domar på sin webbsajt. Det rapporterar Sveriges Radio.

JK väcker bara åtal om det finns ett allmänintresse, vilket väldigt sällan bedöms vara fallet. Men beslutet betyder inte att de som upplevt sig kränkta står utan alternativ.

Journalisten Nils Funcke, expert på yttrandefrihetsfrågor, rekommenderar istället att driva frågan vidare civilrättsligt.

I en artikel hos Journalisten säger han:

– Staten ska i princip inte lägga sig i när enskilda tar heder och ära av varandra, bara i exceptionella fall ska JK gripa in – till exempel om en person har svårt att föra sin egen talan.

[…]

– Det är svårt för enskilda att väcka ett förtalsmål, men ingenting hindrar att ett antal advokater bland alla dessa anmälningar till JK skulle kunna välja ut några solklara fall där det inte är försvarligt att publicera domarna, och skriva en väl underbyggd stämningsansökan. Då bör en utgivare med lite överlevnadsinstinkt fundera ordentligt på om man verkligen kan publicera domar så här urskillningslöst.

Förtal är en kränkning som leder till men och skada för den enskilde. Det faller inte under allmänt åtal, vilket innebär att den som upplever sig drabbad, själv måste anmäla.

Att informationen som sprids är sann gör inte heller publiceringen med självklarhet tillåten, spridningen måste vara försvarlig. Såhär säger lagen:

”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

Lagen.nu

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag