Jonas Andersson (SD): ”Sossarna försöker framstå som mer restriktiva än de är, det är ett viktigt narrativ för dem”

Jonas Andersson till höger, Daniel Färm infälld Foto: Pressbild/Faksimiler Tiden
  • Torsdag 2 jul 2020 2020-07-02
E-post

STOCKHOLM Socialdemokratiska tankesmedjan Tiden presenterade på onsdagen en rapport om migrationspolitik som uppmärksammats för att den föreslår en stramare linje än den nuvarande S-linjen – bland annat vill man lägga fokus på hjälp i närområden. SD:s Jonas Andersson menar att rapporten i det stora hela är bra men har lite att göra med den politik som S driver inför den kommande migrationsöverenskommelsen. – Det kommer inte att bli någon ”Europas lägstanivå”, säger han.

Den del i Tidens rapport som fått mest uppmärksamhet och som är ett brott mot en tidigare socialdemokratisk linje, är att människor som flyr från konflikthärdar ska få hjälp i närområden.

– Krigsflyktingars skyddsbehov ska tillgodoses i närområdet, ett grannland till deras hemland, via en ny form av återtagandeavtal. Det minskar incitamenten för människor att själva spontant söka asyl i Sverige, säger Daniel Färm, chef på Tiden, till Expressen.

Jonas Andersson, som tillsammans med Jimmie Åkesson representerar Sverigedemokraterna i de pågående migrationsförhandlingarna, har läst rapporten och följt presentationen.

– Jag häpnade över skamlösheten i förslagen. Vet inte om jag ska skratta eller bli upprörd över att de så oblygt har kopierat delar av våra problemformuleringar. Givetvis utan att ge något erkännande om att vi haft rätt, säger Andersson.

– Det blir fascinerande om Anders Lindberg (S-märkt politisk chefredaktör på Aftonbladet) nu ska skriva ledartext om att det var så här det började på 30-talet. Och Henrik Arnstad måste gå bananas.

Samtidigt menar Jonas Andersson att Tidens förslag inte på något sätt avspeglas i den position Socialdemokraterna driver i den pågående parlamentariska kommittén om en migrationsöverenskommelse. Kommittén befinner sig i slutskedet och ska vara klar med sitt arbete i nästa vecka.

– Där går man inte alls lika långt. Där har deras förhandlare sagt att S och SD står för långt från varandra för att ens förhandla. Jag och Jimmie (Åkesson) har ju däremot sagt att vi är beredda att sätta oss ner med S och samtala.

I medier så beskrivs det som att det nu öppnas för en ”stramare” migrationspolitik från S och M, och även bland annat C. Hur stram är den här migrationspolitiken egentligen, enligt din mening?

– Sossarna försöker framstå som mer restriktiva än de är, det är ett viktigt narrativ för dem.

– Det är ett viktigt narrativ för både S och M att det ska framställas som att man nu är på väg att slå in på en drastiskt mer restriktiv migrationspolitik. Det är det inte. Det kommer inte att bli någon ”Europas lägstanivå” utan det är bara ett narrativ man försöker sätta.

Varför då?

– Därför att det finns en klar majoritet bland väljarna för en mycket restriktiv migrationspolitik. Det är klart att den är mer restriktiv än den gamla migrationslagen. Men inte som den behöver vara. Det är som man inte har förstått vilken verklighet som är ute i landet. Vilken integrationsskuld som finns i kommunerna. Man är konsekvent fem eller tio år efter skulle jag säga.

Jonas Andersson säger att det aldrig varit uppe på bordet i migrationskommittén att avskaffa asylrätten. Kommuner kommer heller inte att få bestämma hur många flyktingar som ska tas emot.

Hur blir det med välfärdssystemen, bidrag. Kommer asylmigranter att fortsätta kunna ta del av dem?

– Som det ser ut nu kommer det göras någon typ av utredning som ska presenteras något eller några år fram i tiden.

Tidenrapporten kallas för ett ”skarpt utspel” av Expressen. Men fortfarande vill man från S-håll inte sätta något tak på hur många asylmigranter som Sverige ska ta emot.

”Ett inriktningsmål, men inget definitivt tak, för hur många skyddsbehövande som kan tas emot. Målet bör omprövas löpande, vartefter förutsättningarna förändras”, skriver rapportförfattarna i en debattartikel i Aftonbladet utan att närmare precisera vad inriktningsmålet ska vara.

En annat förslag är att Tiden vill att hela folkgrupper vid konflikter ska snabbutredas i stället för att varje person ska ha rätt att få sin asylrätt prövad. Något som Migrationsverket gjorde 2013.

beslutades att alla syrier som kom till Sverige automatiskt skulle få permanent uppehållstillstånd. Enligt SCB var 2018 186 000 personer födda i Syrien, något som gjorde gruppen till den största gruppen utrikes födda i Sverige.

Ytterligare förslag från Tiden:

• Alla som bedöms ha ett skyddsbehov längre än två år ska få permanenta uppehållstillstånd.
• Rätt till familjeåterförening – utan försörjningskrav – för dem som får permanent uppehållstillstånd.
• Fördubbla antalet kvotflyktingar från dagens 5 000.

Jonas Andersson tycker att rapporten i vissa delar är bra. De delar som ökar asyl- och anhöriginvandringen till Sverige är han kritisk till.

– Man lyfter närhetsprincipen. Att flyktingar från krig ska få skydd i första säkra land. Det är bra och något som bara vi har gjort tidigare. Vi har sagt det länge att nästa stora fråga är asylrätten. Sedan är det bra att man börjar prata om att det finns ett tak på hur många vi kan ta emot.

Varför har det varit svårt att prata om? När det gäller andra saker har politiker inga problem att diskutera vilken kapacitet som finns?

– Det har varit oerhört tabubelagt. Egentligen är det basal nationalekonomi som varenda människa förstår – ”det här är de resurser vi har – det här är vad det kostar”.

– Att göra konsekvensanalyser har man inte fått göra. Det har setts som fascistiskt. Att andas om att vi har begränsade resurser har varit ännu svårare. Om man ska se det ännu mer grundläggande: Om vi har fri invandring kan vi inte ha ett välfärdssystem. Men inte ens det har man kunnat säga.

Varför tror du att den här rapporten kommer nu?

– Jag tror att det är lite grann en testballong. Man vill se lite grann vilka reaktioner man får. Hade man menat allvar hade man satt sig ner med oss i SD och diskuterat.

Hade ni kunnat komma överens om det här hade varit Socialdemokraternas förhandlingsposition?

– Det hade definitivt funnits anledning att sitta ner. Sedan går det naturligtvis inte att säga om vi hade kunnat komma överens. Men det hade varit en startpunkt.

Stöd Nyheter Idag

Hej. Vi hoppas att du gillar den här artikeln.

Om du sätter värde på det vi gör, bli prenumerant. Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag