Jonas Andersson (SD): ”Staten har omyndigförklarat kommuner länge nog”

Jonas M Andersson och Morgan Johansson Foto: Nyheter Idag/Pressbild
  • Torsdag 4 jun 2020 2020-06-04
E-post

SVERIGE Sverigedemokraterna vill köra över regeringen om EBO-lagen med ett nytt utskottsiniativ. Alla kommuner ska få möjlighet att undantas och det ska kunna gälla hela kommunen – inte bara vissa områden. – Det är egentligen rätt naturligt. Kommunerna har själva bäst koll på sin integrationspotential, hur många nyanlända man kan ta emot. Det vet inte staten, säger Jonas M Andersson (SD), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott.

EBO-lagen, eller lagen om eget boende, ger asylsökande rätt att bosätta sig i vilken kommun de vill och fortsätta få kommunala och statliga bidrag.

Men i höstas undantogs 32 kommuner med socialt utsatta områden och gavs möjlighet att peka ut stadsdelar där de asylsökande – om de flyttade dit – skulle mista sina bidrag. Effekten blev att elva kommuner, bland annat socialdemokratiskt styrda Malmö, undantog hela kommunen.

Något som inte uppskattades i regeringskansliet. I maj föreslog därför regeringen en förändring av de nya reglerna, som började gälla den 1 januari 2020. Förändringen innebär att länsstyrelserna kommer att kunna gå in och stoppa kommuner från att undanta de delar som inte uppfyller regeringens krav på social och ekonomisk utsatthet. Förändringen är tänkt att börja gälla den 15 augusti.

– Syftet med begränsningen har hela tiden varit att den ska omfatta områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Vi föreslår nu vissa ändringar som förhindrar att en kommun anmäler ett område i strid med regleringens syfte, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna är kritiska mot att de 32 kommunerna inte längre kan undanta hela kommunen för EBO. Men man vill dessutom att samtliga Sveriges kommuner ska ges samma möjlighet.

– Kommunerna har själva bäst koll på sin integrationspotential, hur många nyanlända man kan ta emot. De vet hur det ser ut med utanförskapsområden, skolsituation och så vidare. Det vet varje kommun mycket bättre än vad staten vet, säger Jonas M Andersson (SD) från Skellefteå, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Vad är problemet?

– Regeringen fick helt enkelt inte de svar från kommunerna man ville ha. En tredjedel av kommunerna anmälde undantag för hela kommunen. I stället för att acceptera det svaret så väljer regeringen att ändra reglerna och köra över kommunerna.

Varför vill ni att alla kommuner ska ha möjlighet att anmäla undantag?

– Därför att staten har omyndigförklarat kommuner länge nog. Man har kört över kommunerna ett antal gånger genom åren om migrationen och lagt på ansvar och uppgifter för kommuner utan att lyssna.

Enligt ert förslag ska kommuner aktivt ansöka om att undantas från EBO. Det vill säga, kommunerna förutsätts ta emot så länge de inte anmäler att de inte vill. Varför föreslår ni inte det omvända. Det vill säga att kommuner ska anmäla om man vill vara en del av EBO-lagen?

– Det är en bra fråga. Grunden är i vår politik är att allt mottagande för kommunerna ska vara frivilligt, säger Jonas Andersson.

Vad händer om alla 290 kommuner skulle anmäla att man vill undanta hela sin kommun?

– Men det skulle väl vara ett jättebra facit på att vi behöver ett totalstopp eller till och med ett nettominus för asylinvandring. Vi måste utgå från verkligheten. Kommunerna ligger närmare verkligheten än vad staten gör och vet bättre vad integrationsskulden är.

Stöd Nyheter Idag

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag