Judehatet räddar brandbombaren från utvisning: ”Klart det känns stötande”

Foto: Polisens förundersökning
  • Torsdag 13 Sep 2018 2018-09-13
E-post 6116

GÖTEBORG Om du har ett brinnande judehat och begår hatbrott med antisemitiska motiv kan det vara till din fördel om du riskerar utvisning till Israel/Palestina. Det kan bli den prejudicerande effekten av en dom i Hovrätten där en palestinier döms för en brandbombsattack mot en synagoga i Göteborg, men där han samtidigt slipper utvisas – trots att Migrationsverket ger grönt ljus.

Kvällen den 9 december 2017 utsattes judiska församlingens synagoga i Göteborg för en attack av ett tiotal personer, som kastade brandbomber på både synagogan och parkerade bilar utanför. Med hjälp av övervakningsfilmer, fynd på brottsplatsen och analys av de misstänktas mobiltrafik kunde åklagare Stina Lundqvist få en fällande dom för tre personer i tingsrätten.

Ingen av de dömda gärningsmännen var svenska medborgare. Två är statslösa palestinier och en är syrier. Två av männen hade permanent uppehållstillstånd i Sverige, medan den tredje fått avslag på sin asylansökan. Tingsrätten bedömde attacken som ett hatbrott och dömde männen till fängelsestraff. I tingsrätten dömdes också en av palestinierna till utvisning.

Hovrätten tar stöd av Utrikesdepartementet

Båda parter överklagade domen till Hovrätten, som nu meddelar sin dom. Även om Hovrätten inte ändrar domen, stoppar de utvisningen av den statslösa palestiniern. Detta för att han dömts för ett antisemitiskt hatbrott.

Hovrätten skriver i sin dom att de med hänsyn till ”Israels eventuella intresse i saken och till den osäkra situation som råder både vid gränsövergångarna till Gaza och Västbanken och i själva områdena anser hovrätten att det finns skälig anledning att befara att N.N:s grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina.”

Hovrätten hänvisar också i sin dom till Utrikesdepartementets rapporter ”Israel – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2015-2016” samt ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina 2015-2016.”

Åklagare: Kan få en prejudicerande effekt

Den dömde palestiniern har sedan tidigare ett utvisningsbeslut, men det förefaller hävas i och med Hovrättens dom. Något förenklat betyder det att brandattacken mot synagogan talar till brottslingens fördel i fråga om att få stanna i Sverige. Men det stannar inte där, domen kan även få en prejudicerande effekt.

Det betyder att en person som ska utvisas till Palestina/Israel kan få beslutet hävt om denne begår ett hatbrott mot judar och döms för detta.

Åklagare Stina Lundqvist säger att hon förstår att den juridiska innebörden av domen skapar känslor, inte minst eftersom Migrationsverket i ett yttrande inte ser något hinder för utvisning.

– Jag tycker det är märkligt att man sätter sig över Migrationsverkets yttrande om att det inte är ett verkställighetshinder.

Effekten kan bli att om man brinner av judehat kan det alltså tala till ens fördel i fråga om att få stanna i Sverige?

– Så som jag tolkar den här domen, så ja. Judiska församlingen var inte så nöjda med det här, de påpekade att han fick ju nästan en fördel av detta eftersom han skulle egentligen utvisas men nu blir han inte det på grund av den här domen. Visst han får sitta i fängelse, men han blir inte utvisad.

Han skulle utvisas egentligen, men undkommer detta på grund av attacken mot synagogan?

– Han har fått avslag på sin asylansökan om uppehållstillstånd, så han får inte vara kvar i Sverige. Så var läget innan han gjorde brottet. Nu säger man att han inte kan utvisas.

Domen sätter stopp för utvisningen som tidigare beslutats?

– Så tolkar jag det. Det är enda sättet jag kan tolka det, att så kommer det bli. Indirekt kan man säga att han får en fördel av den här domen och det är klart att det känns stötande, säger åklagare Stina Lundqvist till Nyheter Idag.

”Bisarrt att antisemitism kan rädda en brottsling från utvisning”

Nyheter Idag har talat med Maria Halkiewicz, ordförande för vänskapsförbundet Sverige-Israel i Stockholm, och hon är djupt kritisk till Hovrättens resonemang. Hon säger över telefon att människor med judisk bakgrund kommit att bli allt mer bekymrade över antisemitism i samhället och händelsen i Göteborg bidrar till rädslan.

– Att en sådan man får stanna i Sverige med motiveringen att han gjort sig skyldig till hatbrott mot judar är svårt att ta in. Det är bisarrt att antisemitism kan rädda en brottsling från utvisning.

Vidare tycker Halkiewicz att resonemanget från Hovrätten är bakvänt. Om den dömde mannen lägger ner hatet mot judar finns det ingen risk att komma i problem varken med svenskt eller israeliskt rättsväsende. I praktiken räddar alltså judehatet honom från utvisning.

– Ställ det mot att vuxna och barn skulle kunna brinna inne i synagogan i Göteborg. Den här mannen respekterar inte andra människors liv och han ska få vara kvar i landet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag