Kaos och svält väntar Sverige vid internationell kris – Studie pekar ut Sveriges sårbarhet

Foto: Joel Thungren /Försvarsmakten/Combat Camera
  • Torsdag 14 Dec 2017 2017-12-14
E-post 1449

SVERIGE Idag släpps en ny studie av Kungliga Krigsvetenskapsakademien som pekar ut stora brister i det svenska totalförsvaret. Studien visar att om Sverige utsätts för en it-attack som slår ut elnätverken kan befolkningen börja svälta inom en vecka. 

En ny studie publicerad av Kungliga Krigsvetenskapsakademien visar att Sveriges krisberedskap är väldigt sårbar. Skulle en fientlig makt slå ut Sveriges kommunikationer skulle människor börja svälta inom en vecka, uppger Dagens Nyheter.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har genomfört en tvärvetenskaplig studie för att kartlägga Sveriges krisberedskap sen 2015. Akademien publicerar sina slutsatser torsdagen den 14 december i vitboken ”Ett nytt totalförsvar”.

Studien pekar på att it-attacker har blivit allt mer vanliga i konflikter runt om i världen. Skulle Sverige utsättas för en sådan attack skulle förödande konsekvenser följa.

”Cyberattacker slår ut elförsörjningen i hela landet, vilket gör att det mesta stannar i Sverige – telefonnät, mobilnät, betalningssystem för att ta några exempel. Folk börjar svälta efter cirka en vecka när livsmedelslagren är tömda. Angriparens utnyttjande av sociala medier skapar panik, misstroende och uppgivenhet”, varnar studiens huvudprojektledare Frank Rosenius.

En av de största områdena där Sverige ligger bakom, enligt studien, är det civila försvaret. Under kalla kriget hade Sverige en enorm beredskap för hur den civila befolkningen skulle skydda sig i fall av krig. De skyddsrum, skyddmasker, livsmedels- och drivmedelslager samt sjukvårds- och reperationsberedskap som en gång fanns har nu alla lagts ner.

Ett förslag är att en myndighet som ansvarar för att försvara mot it-attacker dygnet runt införs. Studien framhäver även behovet av ett modernt psykologiskt försvar som snabbt kan upptäcka och bemöta påverkansoperationer.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag