KD Malmö: En ny regering för Sverige behövs när Löfvens fiaskoregering sviker

Foto: Nyheter Idag
  • Söndag 5 jan 2020 2020-01-05
E-post

Med reformer som friår och subventionerade elcyklar istället för fokus på att stoppa gängvåldet visar Löfvens regering och stödpartierna i JÖK:en att man styr Sverige i fel riktning. De tre oppositionspartierna KD, M och SD har i stället en gemensam grundsyn på bland annat trygghet och fokus på vård och omsorg. Vi ser stora möjligheter att hitta samsyn inför valet 2022, skriver Sammy Sjöblad och Torsten Elofsson, Kristdemokraterna Malmö.

Grundfundamenten i det som av vissa kallas det konservativa blocket är att åter börja prioritera det välfärdssamhälle som Sverige vilar på med fokus på vård, demokrati, skola och människors trygghet.

Staten ska prioritera de kärnuppgifter för vilket de fått vårt mandat och inte peta i detaljer som föräldraledighet. Familjen är fullt kapabel att lösa det på egen hand .

Jämställdhetsdebatten bör i första hand lyfta frågor om hedersförtryck, våld mot kvinnor och de höga sjukskrivningstalen bland kvinnor. Vi måste komma ifrån genusflummet där till exempel förskolepersonalen nu ska inspirera barnen att göra saker som ”går utöver könsstereotypa val” i riktlinje med läroplanen och i förlängningen en tanke om att skapa en ”idealmänniska” utan kön.

Sverige måste sluta ägna tid och kraft på signalpolitiska insatser som inte har någon effekt. Sverige har investerat i klimatpolitiken på projekt som subventionerade elcyklar och klimatångestterapi.

Det senaste beslutet med skatt på plastpåsar, där det påstås att detta ska minska nedskräpning i miljön, är fel och enbart ett sätt att öka skatteintäkterna. Klimateffekten är inte ens mätbar. Vi använder våra plastpåsar för att ta hem matvaror och sen återanvänder vi påsen när vi ska sortera sopor.

Ett annat exempel på hur S-MP-regeringen använder klimatargumentet för att ta in mer skatt är den höjda bränsleskatten.

Som skäl uppges att man vill minska användningen av fordon. Verkligheten är att människor i Sverige – som utanför storstäderna är glest befolkat – har ett stort behov att transportera sig till arbetet, köra barnen till skolan och andra fritidsaktiviteter. En majoritet av svenskarna bor inte vid en tunnelbanelinje. Bilen kommer alltid att vara en del av människors vardag i större delen av landet.

Som lök på laxen tar man dessutom bort möjligheten att göra reseavdrag om avståndet till arbetsplatsen understiger 30 km.

Grön omställning är ett vackert ord, men konsekvensen är att folk med begränsad ekonomi går på knäna för att finansiera familjevecka för socialdemokratiska väljare och friår för storstadsborna inom Miljöpartiet.

Klimatmässigt har åtgärderna ingen påverkan. Effekten blir snarare en ytterligare utarmning av landsbygden.

JÖK:en har inte visat någon handlingskraft gällande de stora avgörande frågorna, istället är Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna de drivande för att lösa de allvarliga samhällsproblemen.

Sverige har stora utmaningar framför sig med hög arbetslöshet, segregation, otrygghet, vårdköer och minskad konkurrenskraft.

Vi ser goda förutsättningar för att KD, M och SD inför kommande val redan nu delar tankar och når samsyn inom följande för Sverige stora frågor:

1. Invandrings- och integrationspolitiken
Sveriges invandringspolitik har varit ansvarslös där både alliansen och vänstern har fört en extrem invandringspolitik. Vi ser resultatet av det idag. Med ett för stort mottagande har det skapats parallellsamhällen med hög segregation och brottslighet. Sverige har idag inte mindre än 60 utsatta områden med omfattande problem av skilda slag.

Kristdemokraterna vill minska invandringen till en nivå som Sverige kan hantera och detta genom att börja ställa krav på dem som kommer till Sverige. Vi vill minska invandringen med minst 70 procent och ställa krav på dem som kommer hit.

2. Kriminalpolitiken
KD, M och SD var beredda att gå in till gängbrottslighetsförhandlingarna tidigare i höstas med straffskärpningar, visitationszoner, obligatorisk utvisning vid grova brott och flertalet andra förslag för att stävja brottsligheten. Vi vill förstärka polisen och övriga rättsväsendet med ökat fokus på det förebyggande arbetet där skyldigheter och rättigheter kommer att vara ledord. Enkelt uttryckt; var skötsam, utbilda dig, skaffa arbete, försörj dig själv och din familj samt anpassa dig till svenska normer och regler.

3.Ekonomi/Miljö
KD, M och SD säger nej till planerna på höghastighetståg. Ekonomiskt är detta förödande för Sverige och miljömässigt ingen vinst. KD ställer inte upp på signalpolitik som gör mer skada än nytta.

Vi vill istället rusta upp den befintliga stambanan och prioritera en väl utbyggd regional kollektivtrafik. Vi vill fortsatt driva de kvarvarande kärnkraftverken och satsa på utbyggnad av kärnkraft med fossilfri el som säkrar energibehovet samt gynnar såväl klimat som miljö i omställningen till elektrifieringen av samhället.

4.Vården
Under sommaren stod över 100 000 människor i vårdkö, ett rekord man ska vara besviken över.

Inom vårdpolitiken har Kristdemokraterna konkreta förslag som omgående förbättrar läget. Vi har till skillnad från regeringen en klar vision för en hållbar vård. Kristdemokraterna vill att staten övertar ansvaret för sjukvården för att skapa en effektivare och mer jämlik vård.

Vi vill återinföra kömiljarden, en äldreboendegaranti där de som är över 85 år har lagstadgad rätt till äldreboende samt bygga ut primärvården.

Det är inte acceptabelt att vi har ett av världens högsta skattetryck men samtidigt har en vård som inte levererar.

Kristdemokraterna är det borgerliga partiet som prioriterar kärnan inom vår välfärdsstat där varje inbetald skattekrona ska gå till kärnuppgifterna.

Om debattörerna

Kristdemokraterna Malmö

Sammy Sjöblad

Torsten Elofsson

Byt elbolag!

Nu har Chang Frick startat upp Svensk Kärnkraft AB, ett systerbolag till Nyheter Idag. Bli elkund, då stöder du både svensk kärnkraft och Nyheter Idag.

Byt elbolag idag!

Det är många som läser Nyheter Idag, men bara några tusen som prenumererar.

Om du tycker att det vi gör behövs, att det är viktigt med en alternativ röst i Mediesverige, bli prenumerant.

Vass journalistik kostar. Om inte någon är beredd att betala för den kan den försvinna i morgon.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag