Kostnaderna för skyddat boende i Sollefteå skenar: ”Nu kommer hotet från hela familjer och klaner”

Bilden är ett montage Foto: Rolf Bostedt/Sollefteå kommun/CC-2.0
 • Torsdag 19 sep 2019 2019-09-19
E-post 4257

SOLLEFTEÅ 2015 hade Sollefteå kommun kostnader på 769 000 kronor för skyddat boende. 2019 är prognosen drygt elva miljoner kronor. – Det kan låta som lite i sammanhanget. Men översätter du det till Stockholm skulle det handla om 500-600 miljoner kronor, säger Majed Safee, kommunikatör på Sollefteå kommun.

Just nu förbereder sig Sollefteå kommun för ett stålbad. Den lilla kommunen i Norrlands inland behöver spara 20-30 miljoner kronor per år de kommande åren. Mycket pengar för en liten kommun med ungefär 1,3 miljarder kronor i årlig budget (riksdagen har en årlig budget – inklusive riksdagsledamöternas löner – på drygt 1,8 miljarder kronor).

Som jämförelse har Stockholms stad en budget på 46 miljarder kronor för 2019. Om Stockholm skulle behöva göra lika stora besparingar handlar det om drygt en miljard kronor per år.

I augusti presenterades en lista på kommunens hemsida med tänkbara åtgärder för att komma tillrätta med de väntande underskotten. Inga områden är fredade. Allt ska prövas. Det handlar om allt från bidrag till byalag, kommunala idrottsanläggningar, minskat antal utskrifter, färre chefer, minskad adminstration. Men även utreda om det går att införa ”arbetsplikt” för personer som får ekonomiskt bistånd.

Ett av skälen till den dåliga ekonomin beror på en kraftig ökning av kostnaderna för skyddade boenden berättar Majed Safee, kommunikatör på Sollefteå kommun. I år är prognosen att det kommer kosta 11,25 miljoner kronor.

– Det kan låta som lite i sammanhanget. Men översätter du det till Stockholm skulle det handla om 500-600 miljoner kronor, säger Safee.

Samtidigt flyttas allt mer av kostnaderna över på Sollefteå, i takt med att de nyanlända lämnar den tvååriga etableringsplanen, då kommunerna kan få ersättning från staten.

Just nu har man sexton personer som är utplacerade på skyddade boenden. Det handlar i huvudsak om nyanlända, utlandsfödda, säger Majed Safee.

Bild: Sollefteå kommun

Kostnaderna har ökat lavinartat på kort tid. 2015 hade Sollefteå kostnader på 769 000 kronor för skyddat boende.

– Det är inte bara att det blivit fler. Framförallt har placeringarna blivit så mycket dyrare. Traditionellt har skyddat boende varit att en kvinna behövt bo i kvinnojourens lägenhet som funnits på okänd adress i några nätter eller någon vecka, säger Majed Safee.

Han fortsätter:

– Nu kommer det krav på mycket högre säkerhet för att hotbilden är så stor. Tidigare har det kanske varit någon äkta make som varit galen. Nu pratar vi plötsligt att det är hela familjer, klaner och en helt annan hotbild. Då pratar vi helt plötsligt skottsäkra glas, dygnetruntbevakning. Det är boenden där placeringar kan kosta 9 000 kronor per natt.

Sollefteå har de senaste åren tagit emot ungefär 1 500 nyanlända.

– Det ser ut som om antalet placeringar i skyddade boenden har slutat att öka. Men kostnaderna fortsätter uppåt. Delvis handlar det också om att det är som med HVB-hem när det kom som mest ensamkommande. De har börjat ta mer betalt, säger Majed Safee.

Det är lite som kommunerna med nuvarande lagstiftning kan göra för att akut få stopp på förföljelsen, hoten mot de utländska kvinnor, män och barn som behöver skyddat boende.

– Vi kan erbjuda samtalsterapi till de här männen som hotar. Det är vad vi kan göra. Men att ändra attityder, åsikter som de har med sig. Det går inte över en natt, säger Safee.

I Sollefteå är slutsatsen den samma som allt fler kommuner gör.

– Kontentan är att det är ohållbart. I Stockholmsperspektiv skulle det handla 500-600 miljoner kronor. Om vi måste göra de här placeringarna är det de som satte oss i den här situationen som borde se till att finansiera det. Och det är staten, säger Majed Safee.

Kostnaderna för skyddat boende ligger inom Individ- och familjeomsorgsen med en total årsbudget på ungefär 48 miljoner kronor. Prognosen är att budget överskrids med 22 miljoner kronor. Förutom kostnaderna för skyddat boende handlar det om kostnader för LSS. På grund av att Försäkringskassan börjat göra hårdare tolkningar, utan att kommunerna fått mer pengar för att klara av de kostnaderna, enligt Majed Safee.

 

Förslag som Sollefteå kommun överväger för att spara pengar

Åtgärderna som listas är inte beslutade utan ska utredas.

 1. Chefsöversyn – minskat antal chefer
 2. Besparing på administrativa tjänste
 3. Se över fritidsanläggningar i kommunen: alpina och längdanläggningar i Sollefteå, Näsåker, Junsele och Ramsele.
 4. Se över fritidsanläggningar i kommunen. Ishallar i Ramsele och Niphallen.
 5. Se över fritidsanläggningar I kommunen: Stöd till fotboll- och isytor (inkl. Nipvallen) och elljusspår
 6. Se över fritidsanläggningar, utom- och inomhusbad
 7. Se över bidrag till idrottsföreningar gällande föreningsdrift av anläggningar
 8. Se över bidrag till antalet samlingslokaler
 9. Minska antalet externa köp av boendeplatser inom socialpsykiatri
 10. Effektivare skyddsplaceringar
 11. Stärkt förebyggande arbete gällande våld i nära relationer
 12. Effektiviserad bemanning inom socialtjänsten
 13. Översyn av gruppbostad funktionsstöd
 14. Studiehandledning på distans
 15. Krav på resfriamöten (resepolicy)
 16. Minska antal utskrifter i organisationen
 17. Samordna avgiftshandläggningen i kommunen
 18. Minska antalet bilar i bilpoolen
 19. Se över kommunens bilpark
 20. Effektivare organisation för underhåll av fastigheter (Solatum/Sollefteå kommun)
 21. Borttagande av papperslönebesked
 22. Avgiftsöversyn inom socialtjänsten
 23. Servicetjänster för äldre inom ramen för Arbetsmarknadsenheten (Utred utökat uppdrag)
 24. Utreda ökad samverkan med andra kommuner inom socialtjänsten
 25. Högre uttag kommunsskogen
 26. Översyn kostnader av personlig assistans
 27. Minskad ambition avseende ekologiskt och närodlat i kostverksamheten
 28. Utreda ”arbetsplikt” för mottagare av ekonomiskt bistånd
 29. Samlokalisering av Komvux på GB-skolan (hösttermin 2021)
 30. Minskat antal platser inom Arbetsmarknadsenheten
 31. Avveckling av Migrationscenter i Ramsele
 32. Anpassning av SFI utefter minskat behov
 33. Anpassning av Yrkesvux till rådande ekonomi
 34. Se över utgivning av Sollefteåmagasinet
 35. Avveckling av Mötesplatsen
 36. Effektivare integration genom flytt av språkarena till Reveljen
 37. Samordning av jour- och beredskap Sollefteå stadsnät/IT-enheten
 38. Se över arrangerande av Stjärnkväll till vartannat år
 39. Översyn av politiska delegationer
 40. Förenkling av parkering samt höjning av P-böter
 41. Utveckla trygghetsteknik inom omsorgen
 42. Utreda avgift för fixartjänst
 43. Utreda avgift för avlösarservice
 44. Utreda avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen inom funktionsstöd och socialpsykiatri
 45. Minskad ambition inom kundtjänst, längre svarstid (e-post och telefon)
 46. Minskad ambition inom kommunrevision, översyn av arvoden
 47. Avveckling av ”växa kurser”
 48. Omdisponering av kompetens- och personalresurser i äldreomsorgens hemtjänstteam för demens
 49. Utred samlokalisering av daglig verksamhet och äldreomsorgens hobbyverksamhet
 50. Se över bidrag till företagarföreningar
 51. Se över bidrag till byalag
 52. Utred kostnad för 35-timmarsvecka inom omsorgen
 53. Översyn pedagogisk omsorg (dagmamma)
 54. Utred hyresbidrag till kvinnojouren
 55. Översyn av flyktingmottagande
 56. Utred riktlinjer för färdtjänst
 57. Utred E-handelslösning
 58. Utred stöd till RadioSol
 59. Utred komvuxkurser på distans

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Tycker du att det behövs mer kommungranskning? Tipsa Pelle Zackrisson.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier.

Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson eller Chang Frick

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag