Lundaforskare: Svensk polis är rasistisk och måste monteras ned

  • Söndag 19 jul 2020 2020-07-19
E-post 2087

LUND Hela svenska polisen är ”föråldrad” och strukturellt rasistisk. Lösningen är att ”nedmontera polisen”. Det skriver två forskare från Lunds universitet i en uppmärksammad debattartikel i Sydsvenskan. Den ena forskaren är lektor och utbildar nya studenter.

Det är Amin Parsa och Ida Nafstad som skrivit den uppmärksammade debattartikeln. Ida Nafstad är filosofie doktor och biträdande lektor. Hon undervisar nya studenter på Lunds universitet. Amin Parsa är juris doktor i folkrätt.

”Politikers och myndigheters brist på intresse för att hålla polisen ansvarig för dess strukturella rasism och kontinuerliga användning av metoder och teknologi som är problematiska i relation till ”ras”, är allvarlig”, skriver duon.

De menar att teknologi som polisen använder sig av är rasistisk. Att svarta kvinnor oftare blir felidentifierade än vita män är inte bara en teknisk brist – det ligger rasism bakom misstänker Parsa och Nafstad.

”Det är en effekt, gömd bakom en illusion av teknologisk objektivitet, som utgör en fortsättning på dagens strukturella rasism.”

”Vi anser att polisen måste reduceras, och att dess systematiskt rasistiska arbete och teknologi måste stoppas”, skriver debattörerna.

Lösningen är enligt Parsa och Nafstad att lokala ”initiativ” ska få agera rättskipare.

”En omfördelning av resurser kan användas till lokala initiativ, till exempel där invånare själva medlar i konflikter. Att stigmatisera vissa stadsdelar som parallella samhällen förvärrar bara sociala problem”, skriver man.

”Vi påstår att bara minimala problem i samhället behöver lösas med hjälp av en våldsmakt och att största delen av polisen därför kan skalas bort. Alternativet till dagens rasistiska polisarbete är alltså att nedmontera polisen.”

Ida Nafstad har tidigare beviljats bidrag på 714 000 kronor från Brottsofferfonden för forskning kring ”romer som offer i svenska brottmålsdomstolar”.

I projektbeskrivningen:

”Möten mellan romsk rättskultur, nationella minoritetsrättigheter och den svenska rätts domstolen kommer fungera som inkörsport för att undersöka rättsväsendets verksamhet i en ”plural legal” verklighet. Projektet försöker förstå hur brottsmålsdomstolar hanterar tillströmningen av olika rättskulturer och normer och hur de definierar och tolkar dessa kulturer. Den primära frågeställningen behandlar hur den svenska brottsmålsdomstolen förstår romernas rättskultur och nationella minoritetsrättigheter.”

Nyheter Idag har sökt Lunds rektor Torbjörn von Schantz och utbildningsansvariga på rättssociologiska institutionen för att bland annat få veta i vilken utsträckning som propaganda om systematisk rasism inom svensk polis lärs ut till nya studenter.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag