Mathiasson: Revolten mot eko-tyranniet

Bild: Privat / kees torn CC BY-SA 2.0
  • Söndag 10 jul 2022 2022-07-10
E-post 1231

I Nederländerna revolterar bönderna och i Sri Lanka har folket avsatt regeringen. I båda fallen ser vi en folklig revolt mot det grönfrälsta ekotyranniet, menar Robert Mathiasson i veckans krönika.

Det rör på sig lite varstans i världen just nu. I Albanien, Argentina, Bulgarien, Italien, Australien, Tyskland, Panama och en rad andra länder pågår massiva demonstrationer mot växande fattigdom i inflationens och den ekonomiska krisens spår.

I Sri Lanka stormades rent av presidentpalatset häromdagen och regeringen avsattes av gatans parlament. När de vanliga demokratiska institutionerna inte räcker till för att få makten att lyssna på folket, återstår att omvandla gator och torg till en demokratisk kraft som tvingar makthavarna att lyssna. Eller som en tidig amerikansk president sa: ”I ett samhälle där folket fruktar regeringen, råder tyranni. Men i ett samhälle där regeringen fruktar folket, råder frihet.”

Läs även: Mathiasson: Leve den kanadensiska frihetskonvojen

Vi behöver inte bege oss hela vägen till Sri Lanka för att bevittna gatans parlament. Vi ser en liknande utveckling i Nederländerna. De nederländska bönderna har rest sig i en landsomfattande revolt mot den egna regeringen. Anledningen är regeringens planer på att införa stränga miljöåtgärder som hotar att undergräva böndernas möjlighet att försörja sig och fortsätta bedriva lantbruk. Protesterna har pågått i flera år, men lomhördheten hos makten har varit närmast total. Att de holländska makthavarna inte lyder under den egna befolkningen, utan agerar i lojalitet med diverse globala institutioner, deklarationer och målsättningar.

Bönderna har protesterat i ett par år nu, men ilskan har tilltagit de senaste veckorna. De har blockerat motorvägar, blockerat vägar till flygplatser, har satt eld på höbalar, sprejat ner maktens lokaler med gödsel och i princip stängt ner landet. ”Inga bönder, ingen mat”, lyder slagordet. Det som konkret har fått bönderna att revoltera är den holländska regeringens beslut förra månaden att fram till 2030 halvera utsläppen av kväve, vilket i praktiken innebär en dödsstöt mot stora delar av landets boskapsskötsel.

Här finns en tydlig parallell till Sri Lanka. Häromåret beslutade makthavarna i Sri Lanka att landet skulle bli det första hundra procent ekologiska landet i världen. Detta storståtliga beslut som trumpetades ut på World Economic Forum och applåderades i den globala elitens institutioner, men hade ingen förankring hos det egna folket. Det var många som varnade för att detta ekologiska experiment skulle leda till både brist på mat och bränsle och slå hårt mot fattiga lankeser. Men sådana trivialiteter kan inte stå i vägen för en elit som blivit frälst av sin egen gröna religion.

Läs även: Mathiasson: Varför gick det åt helvete med vänstern?

Makthavarna i både Nederländerna och Sri Lanka – liksom i Sverige – tillhör nämligen de grönfrälsta ekotyrannerna. De känner att de har getts ett syfte och mål som världens frälsare genom att ansluta sig till vår tids Messias, som av en händelse råkade återfödas som en operasångerskas dotter på Södermalm. Eftersom dessa grönfrälsta menar sig tala för hela planetens överlevnad och i namn av alla framtida generationer, anser de sig inte ha någon varken demokratisk eller moralisk förpliktelse till de egna medborgarna. Tvärtom betraktas dessa som ett hot mot denna frälsning.

Det som sker i Nederländerna och Sri Lanka är en folkets revolt mot ekotyranniet, mot elitens beslutsamhet att under gröna slagord lägga kostnader och konsekvenser på arbetande och inte särskilt förmögna människor. Samtidigt som eliten åker jorden runt i sina privata jetplan för att samlas på konferenser och möten högt ovanför våra huvuden, där nya ”mål” och ”planer” dras upp. Denna spricka mellan elitens projekt och vanligt folks vardag eldas givetvis på av de ekonomiska problem som den skenande inflationen och den växande ekonomiska krisen skapar.

De motsatta intressena och synsätten formulerades kanske bäst i ett av Gula västarna-rörelsens slag ord: Medan etablissemanget gnäller över ”världens ände” är vanligt folk allt mer bekymrade över ”slutet på månaden”.

Den folkliga revolten mot ekotyranniet i Nederländerna och Sri Lanka är bara början. 2020-talet kommer att bli ett turbulent årtionde.

Läs även: Mathiasson: Skamlöshet är ett ord som börjar på (S)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag