Mathiasson: Sverige behöver en antibyråkratisk revolution

Bild: Petr Novák, Wikipedia/CC BY-SA 2.5/Nieuw/CC BY-SA 3.0
  • Söndag 6 sep 2020 2020-09-06
E-post

Samtidigt som arbetarna som utför det faktiska arbetet blir allt färre blir chefer och byråkrater allt fler. Nyheter Idags krönikör Robert Mathiasson menar att det handlar om ett systemfel, och uppmanar till revolution mot den svällande byråkratin.

Aldrig förr har så många byråkrater kostat så mycket och gjort så lite. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting ökade andelen sjuksköterskor med 2,28 procent under åren 2010-2017. Under samma period ökade antalet chefer och administratörer inom kommuner och landsting med 35,87 procent.

Läs även: Mathiasson: Nyliberalerna bäddade för ID-bedragaren i Göteborg

En följd blir att vårdpersonal tvingas lägga en allt större del av sin arbetstid på att mata det byråkratiska monstret med faktaunderlag och arbetsmaterial.

Samma gäller inom skolvärlden. En undersökning från Skolverket 2015 visade att grundskollärarna endast ägnade 34 procent av sin arbetstid till undervisning.

Istället för att lära ut tvingades lärarna lägga en växande del av arbetsdagen på dokumentation av vad eleverna lär sig till kommunledning, skolinspektion och skolverk.

Eller titta på polisen. Antalet poliser har aldrig varit fler och resurserna aldrig större. Men andelen uppklarade brott aldrig färre. Omorganisationering och byråkratisering – de två främsta budorden i New Public Managements bibel – är idag ett hot mot rättssamhället.

Allt hänger givetvis ihop. Antropologen David Graeber menar att vi lever i ”den totala byråkratiseringens tid”. Graeber kallar det för liberalismens järnlag: ju mer marknad, desto mer byråkrati.

Varje marknadsreform som syftar till att minska byråkratin och främja marknadskrafterna leder i praktiken till ett mer omfattande regelverk, mer pappersarbete och fler byråkrater.

Marknadsekonomins segertåg har inte handlat om avregleringar, utan om omregleringar. När verksamheter splittras upp, upphandlas och läggs ut på entreprenad växer antalet regleringar och kontrollfunktioner, både inom stat, kommun och landsting, men även inom det privata.

Och till detta kommer en flora av certifieringsentreprenörer, värdegrundsföreläsare och klimatcoacher. För att inte nämna den uppsjö av pr-företag, vars jobb är att smörja politiska makthavare för att garantera det privata näringslivets fortsatta tillgång till den offentliga skattkistan.

Läs även: Mathiasson: Ett rån mot svenska folket­ – dags för Swexit

Titta bara på Nya Karolinska – den stockholmska överklassens mest pinsamma skeppsbrott sedan örlogsfartyget Vasa sjönk inför öppen ridå och storpublik 1628. Här går det ungefär en person med titeln chef per vårdplats.

Sociologins fader Max Weber menade att byråkrater är lika svåra att bli av med som kackerlackor. Anledningen är enkel. Chefer kontrollerar sin egen verksamhet och ett ökat antal medarbetare på kontoren underlättar chefens eget arbete.

Besparingar och effektivisering måste istället göras bland de som utför det nyttiga arbetet – oavsett om det gäller svetsare, poliser, lastbilschaufförer eller sjuksköterskor. Arbetet på golvet mäts och kontrolleras ner på mikronivå.

Vinsterna och effektiviseringen som hade kunnat gå till att underlätta människors vardag och minska arbetstiden, går istället till betala för en svällande administration och kontrollapparat.

Och kostnaderna hamnar givetvis hos skattebetalarna. Snittkostnaden för en av Nya Karolinskas företagskonsulter från Boston Consulting Group är 700000 kronor i månaden. Det kan jämföras med snittlönen för en undersköterska på 25000 kronor.

Det går med andra ord 28 undersköterskor på en konsult. Tydligare än så kan nog inte slöseriet bli. Bland de som jobbar ute i verksamheten växer frustrationen över felprioriteringar, maktlöshet och tidsbrist.

Sverige behöver en antibyråkratisk revolution – mot upphandlingssystemen, New Public Management, Offentlig-Privat-Samverkan och alla andra delar i den systematiserade idiotin.

Det är inte en fråga som delar höger från vänster, men det delar dem som är inne i smeten och tjänar på systemet från oss som står nedanför och tvingas betala för idiotin. Som utgångspunkt duger lite hederligt sunt förnuft och den gamla parollen att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.

Vem vill komma med i revolutionen?

Läs även: Mathiasson: Bra att migrationssamtalen sprack

Bli PLUS-medlem

Om du tycker att det vi gör behövs, att det är viktigt med en alternativ röst i Mediesverige, bli prenumerant.

Vass journalistik kostar. Om inte någon är beredd att betala för den kan den försvinna i morgon.

Bli PLUS-medlem

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag