Mätning från MSB: Majoritet av svenskarna tror att terrorattack kommer inträffa

Insatsstyrkan står beredd i Gamla Stan. Foto: Chang Frick / Nyheter Idag
  • Måndag 9 jan 2017 2017-01-09
E-post 259

SVERIGE Ett terrordåd de närmaste fem åren är vad svenskarna tror har högst sannolikhet att inträffa. En majoritet om 58 procent svarar att det är mycket eller ganska troligt att en attack sker de närmaste fem åren. Det visar en undersökning som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap låtit göra.

Över hälften av alla svenskar tror att en terrorattack kommer inträffa de närmaste fem åren. I en undersökning från MSB svarar 18 procent att en attack är mycket troligt och 40 procent svarar att det är ganska troligt. Tillsammans ger det en majoritet om 58 procent, vilket sätter risken för ett terrordåd som den mest tänkbara risken Sverige står inför när man mäter den publika opinionen – alltså vad svenskarna tycker och tror i frågan.

Antalet som bedömer sannolikheten för ett terrordåd i Sverige är stabil. Andelen har ökat med en procent mätt mellan 2015 till 2016. Tidigare år har resultatet varit på en lägre nivå.

På andraplats kommer ”politiska hot från ett annat land” där strax mindre än hälften av respondenterna, totalt 47 procent, bedömer det som mycket troligt eller ganska troligt att det kommer inträffa. Även här är trenden minskande jämfört med 2015 då risken bedömdes som högst. Tidigare år har allmänheten uppfattat detta hot som betydligt lägre.

På tredje plats kommer ”Propaganda/falsk information från främmande stat” där totalt 44 procent bedömer det som mycket troligt eller ganska troligt att Sverige kommer utsättas för detta.

Minskat stöd för Nato

Rapporten presenterades på konferensen Folk och Försvar som just nu äger rum i Sälen. Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg noterar på Twitter att ur samma rapport framgår att stödet för Nato förefaller minska något i den svenska opinionen.

År 2015 svarade totalt 49 procent att ”Sverige bör snarast söka medlemsskap i Nato” eller att ”Sverige bör på sikt söka medlemsskap i Nato”. Denna siffra har sjunkit till 46 procent för 2016.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag