Migrationsverkets tältläger avvecklas

Inrikesminister Anders Ygeman sitter i ett tält. Foto: Johan Eklund/MSB
  • Onsdag 13 jan 2016 2016-01-13
E-post

LUND Det omdiskuterade tältlägret för asylsökare i Revinge i Skåne ska nu avvecklas, meddelar Migrationsverket. – Kostnaderna för start och drift av tältboenden är förhållandevis höga, samtidigt som boendekvaliteten är begränsad, säger Willis Åberg som ansvarar för boendefrågor på Migrationsverket.

Förra året meddelade Migrationsverket att bristen på boenden var så pass akut att de tvingas till alternativa lösningar, varav ett tältläger utanför Revinge i Skåne var ett sätt för att klara av den stora volym asylsökare som tog sig till Sverige. Men efter att regeringen ändrat inriktning på svensk migrationspolitik har trycket minskat.

Nu meddelar myndigheten att det omdiskuterade tältlägret ska avvecklas. I ett pressmeddelande förklarar Willis Åberg, som ansvarar för boendefrågor på Migrationsverket, varför lägret nu ska upphöra.

– Kostnaderna för start och drift av tältboenden är förhållandevis höga, samtidigt som boendekvaliteten är begränsad. Eftersom antalet asylsökande minskat gör detta att vi sammantaget bedömer att vi just nu kan ordna boenden för kort tid på ett bättre sätt än genom tält. Vi klarar situationen genom våra ankomstboenden och kommunernas evakueringsplatser, säger han.

Utesluter inte nytt tältläger i framtiden

I samma pressmeddelande betonar Migrationsverket att det kan komma att bli aktuellt med tältläger igen i framtiden om antalet asylsökare till Sverige åter ökar i antal. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sökt bygglov för tre år, en möjlighet som Migrationsverket vill kunna ta tillvara på om behovet uppstår igen.

– Vi vill understryka att behovet av boende fortfarande är mycket stort och att få fram lämpliga boenden är en stor utmaning även framöver. Däremot kommer vårt fokus alltså att ligga på mer varaktiga boenden, och inte tillfälliga lösningar som tält, säger Willis Åberg.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag