Misstänkt för sexuellt ofredande frias tack vare Europadomstolen för mänskliga rättigheter

  • Torsdag 6 nov 2014 2014-11-06
E-post 67

GÖTEBORG En 56-årig man som försökt köpa sex av en minderårig flicka frias av hovrätten sedan det visar sig att brottet rubricerats fel. Som stöd för beslutet pekar man på domar från Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Mannen i fråga hade vid ett tillfälle försökt köpa sex av en minderårig tonårsflicka. Mannen nekade till försöket och tingsrätten valde att fria mannen. Domen överklagades till hovrätten som gjorde en annan bedömning. I domslutet framgår att man valt att gå på flickans berättelse om vad som hänt. Därmed ansågs mannen skyldig till själva handlingen.

Däremot uppstod problem kring rubriceringen av brottet. Där åklagaren åtalat för sexuellt ofredande ansåg hovrätten att det rört sig om försök till köp av sexuell handling av barn. Hovrätten gjorde, med hänvisning till tidigare avgöranden från Europadomstolen, bedömningen att mannen inte kunde dömas då brottsrubriceringen tekniskt sett inte varit korrekt. 56-åringen friades från åtalet och går utan straff.

Europakonvention står över svensk rätt

Europadomstolen dömer i ärenden som regleras i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Denna konvention är inskriven i svensk grundlag och enligt gällande rätt får inga svenska lagar meddelas i strid med Europakonventionen. Detta innebär att den effektivt står över alla i dag gällande svenska lagar, i vissa fall även svensk grundlag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag