Norska UD i hemligt PM om flyktingkrisen: Sverige kommer gå in i väggen

Norska UD-topparna: Flyktingarna här för att stanna, men gränsen har nåtts för svenska medborgare och myndigheter Foto: News Oresund, Johan Wessman
 • Onsdag 2 mar 2016 2016-03-02
E-post 3347

NORGE I ett hemligt dokument från Norges Utrikesdepartement (UD) målas flyktingkrisens konsekvenser med grova och mörka penseldrag. Bland annat förutspås inom ett halvår en omfattande kris som kommer utlösa betydande politiska och institutionella bakslag – särskilt för Sverige. ”Sverige är på väg att gå in i väggen”, skriver UD-topparna i rapporten.

 • Flyktingvågen fortsätter
 • Ökad polarisering i samhället
 • Fler kriser
 • Terrorlagstiftning att vänta
 • Lösningen samarbete – inte krig

Den tiosidiga rapporten är författad av John Mikal Kvistad, Europa-direktör på norska UD, och Morten Aasland, UD-rådgivare. Den har titeln Flykt och migration till Europa och Norge 2016 – scenarier, konsekvenser, åtgärder och är daterad 28 januari. Dokumentet var ett hemligt, internt arbetsdokument inom norska UD. Det är norska kvällstidningen Verdens Gang som tagit del av dokumentet och som under gårdagen publicerade det på sin webbplats.

”Europa och EU/Schengen-arbetet befinner sig i ett allvarligt läge. Vi kan i loppet av kommande halvår få en omfattande kris, där migrationskrisen och flera andra ogynnsamma förhållanden sammantage kommer utlösa politiska och institutionella bakslag.”

Så inleds rapporten som innehåller en rad dystra framtidsprognoser, av vilka ett axplock följer.

 • ”Politisk polarisering och stärkande av extremistiska krafter”.
 • ”Splittring mellan nord-syd och öst-väst i EU, nationalistisk och anti-EU-politik i regeringsställning i viktiga länder i Östeuropa”.
 • ”Brutet ”samhällskontrakt” och förtroende mellan myndigheter och befolkning”.
 • ”Ökning av 5-600 000 papperslösa flyktingar/migranter till Europa sista året. Ett oroväckande antal med tanke på säkerhet, svart ekonomi, med mera”.
 • ”Sannolikt nya terrorlagar”.
 • ”Komplicerat förhållande till Europas två viktiga randstater – auktoritärt styrda och nationalistiskt orienterade Turkiet och Ryssland, som båda är involverade i militära konflikter på eget territorium eller i grannland och som har makt över Europa när det gäller migration”.

”Medborgarnas och myndigheternas gräns är nådd”

I slutsatserna skriver författarna att ”tillsammans med en fortsatt migrationskris kan detta utlösa ’the perfect political storm’ för nationalistiska krafter i Europa. Därefter går de in mer specifikt på vilka utmaningarna är.

”Gränsen för vad medborgare och myndigheter i europeiska länder kan absorbera är antingen redan nådd eller nära frestående”.

Detta ska särskilt gälla Tyskland och Sverige, vilka författarna menar ”är på väg att gå in i väggen” med en ”mottagningsapparat som knakar” och en ”kraftigt försvagad uppslutning bakom Merkels och särskilt Löfvens politik”. Norge självt anses ha bättre utsikter, på grund av lägre ankomsttal och en avsaknad av några viktigare invandringskritiska partier till höger om regeringen Solberg – något som dock kan komma att ändras.

”Norsk opinion är inte mentalt förberedd på migrationskrisens fulla betydelse. Det gäller också kostnader och konsekvenser för andra budgetar och politiska områden. Det kan bli svårt att förhindra en ökande arbetslöshet och ökade sociala och välfärdsutgifter under valåret 2017”.

Författarna menar att det ligger nära till hands att stärka det nordiska samarbetet av den händelse att Schengen-samarbetet skulle brytas ned av krisen, men de ser det inte som helt problemfritt.

”Asylsökare i ett överbelastat Sverige söker sig till Norge för uppehälle. Med den svenska aviseringen om att man ska försöka returnera uppemot hälften av asylsökarna som kommit under 2015 kommer trycket från dessa att öka”.

UD-topparna menar: Flyktingarna här för att stanna

Angående vilka som migrerar anger författarna två huvudsakliga kategorier.

”Påståenden om att folk ’flyr från krig och fattigdom’ är en förenkling och missvisande. Den irreguljära migrationen till Europa består av en sammansatt grupp, flyktingar från länder med långvarig konflikt och migranter från länder som inte är krigsdrabbade, men som migrerar med sociala och ekonomiska motiv, ofta unga män från landsbygdens lägre medelklass”.

UD-tjänstemännen menar att utsikterna för att kunna returnera de ekonomiska migranterna till sina hemländer är små.

”Det är risk för att Norge och andra stora asylsökarländer kommer ha många ej genomförda returer under kommande år. Detta kommer tynga budgetarna, utgöra en politisk och samhällelig belastning och en svår limbo-situation för ett stort antal arbetslösa icke-integrerade unga män”.

UD-tjänstemännen menar därtill att uppemot 60% av migranterna enligt internationell rätt saknar asylskäl.

Viktigare stötta för stabilitet än att exportera demokrati och MR till Europas grannländer

Författarna belyser även att krig mot, och störtande av regimer i Nordafrika och Västasien, bidragit till migrationskrisen.

”Åtta till tio länder i det utvidgade MENA är idag icke-fungerande statsbildningar och det är också i migrationsperspektiv mycket viktigt för Europa att slippa ytterligare statssönderfall i regionen. Regimerna Mubarak, Gadaffi och Ben Ali utlovade kontroll och bidrog till viss stabilitet i Nordafrika också i migrationssammanhang”.

Istället för att delta i krig mot självständiga stater uppmanar de Europas ledare att bidra till stabilitet i dessa länder som omger Europas närområde.

”Den viktigaste avvägningen för Europa gällande en rad länder i Mellanöstern, på Afrikas Horn och i Sahel, kommer inte vara på vilket sätt man uppnår ett mer demokratiskt styrelsesätt eller ökad respekt för mänskliga rättigheter, utan i vilken mån det är möjligt att förhindra väpnade konflikter, upprätthålla stabilitet, territoriell kontroll och rimlig grad av förvaltning och grundläggande tjänster för befolkningen. Stabilitet blir viktigare, också om det är på bekostnad av styrelsesätt eller MR”.

För utökat polisiärt samarbete för att hålla migrationen i schack

UD-topparna uppmanar därutöver till utvidgat samarbete med polismyndigheter och underrättelsetjänster i berörda länder, men flaggar för att det inte är helt oproblematiskt.

”Det finns ett dilemma kopplat till samarbete med polis- och säkerhetssektorn i länder som Sudan, Eritrea eller odemokratiska stater i Mellanöstern, men det är i sanningens namn helt nödvändigt om man skall göra något reellt med ’supply side’ i växande irreguljär migration”.

Norska UD:s kommunikationschef Frode Andersen menar att dokumentet är ett internt arbetsdokument och inte ska se ses som något offentligt utlåtande från myndigheten. Av samma anledning vill man på norska UD inte heller ge kommentarer om dess innehåll för Nyheter Idag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag