Nya censurlagen: Domstolarna ska avgöra vad som är ”seriös” media

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Nyheter Idag
  • Fredag 7 jul 2017 2017-07-07
E-post 2499

BLOGG Är Nyheter Idag att anse som seriös media eller inte? Den frågan kan en domstol i framtiden bli tvungen att fundera över för att avgöra om Nyheter Idag ska ha samma grundlagsskydd som våra konkurrenter. Så kan man tolka den lagrådsremiss som regeringen lämnat över till Lagrådet.

Lagen ska göra skillnad på ”seriösa” medier som Dagens Nyheter och uppstickare som Nyheter Idag. Det är svårt att tolka regeringens lagrådsremiss på annat sätt. Men vi börjar från början för att förstå vad det här handlar om.

Det börjar med Lexbase. Regeringen vill stoppa tjänster där allmänheten kan söka efter sådan information som kan anses vara integritetskränkande mot enskilda individer. Domar i brottmål är sådan information, enligt regeringens lagrådsremiss. Idag kan Lexbase erbjuda den tjänsten i skydd av mediernas grundlagsskydd.

Men det stannar inte där. Även etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning med mera, kan vara sådan information som är integritetskränkande.

Således ska den som gör sådan information tillgänglig i sökbar form inte omfattas av det grundlagsskydd som gäller för medier. Men riktigt så enkelt är det inte heller.

”Det är enligt regeringen av största vikt att seriös, granskande journalistik inte på något sätt ska kunna hämmas av regleringen”, står att läsa i lagrådsremissen på sida 149.

Alltså, om du är ”seriös” media behöver du inte oroa dig. Då kan du publicera känsliga personuppgifter i sökbart format och fortfarande vara skyddad av grundlagarna. Men om du inte är ”seriös” media, och gör samma sak, då får du se till att skaffa en jävligt duktig advokat. Typ.

Hur en domstol ska bedöma vilka medier som bedriver seriös journalistik framgår inte i lagrådsremissen.

Vi gör ett tankeexperiment här. Säg att en riksdagsledamot i Moderaterna påstår att tiggeriet är organiserat. SD håller med i påståendet och även enskilda borgerliga debattörer. Men så rycker Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg (S) in och påstår att det är en myt, en ”råtta i pizzan”.

På regeringens hemsida publiceras en lista på olika myter. En av myterna är att invandringen kostar pengar, en annan myt är att det finns organiserat tiggeri. Samtidigt får både Lindberg och regeringen understöd av partikamraterna på Dagens Nyheter. Alla slår de fast att det inte finns något organiserat tiggeri.

För säkerhets skull ser regeringen till att Brottsförebyggande rådet inte uppdaterar statistik som berör utrikes föddas kriminalitet. Nu kan Socialdemokraterna, Dagens Nyheter och Anders Lindberg gemensamt gå ut med påståendet att det inte finns någon statistik eller forskning som visar att moderaten har rätt.

I ett sådant läge bestämmer sig Nyheter Idag för att granska makten. Stämmer regeringens påstående att organiserat tiggeri är en myt? För att undersöka saken måste redaktionen på Nyheter Idag söka i brottmålsdomar för att exempelvis se om det finns människohandel kopplat till tiggeri. För att det ska låta sig göras på ett någorlunda rimligt sätt krävs att man kan fritextsöka i brottmålsdomarna.

Men eftersom Lexbase och liknande tjänster är förbjudna bestämmer sig Nyheter Idag för att gå den hårda vägen. Efter månader av arbete presenterar Nyheter Idag en lång rad domar som alla visar att det på olika sätt faktiskt finns organiserat tiggeri.

Till en början hävdar regeringen att det går inte ta Nyheter Idag på allvar. De är inte ”riktig” media, säger regeringen. För att undanröja alla tvivel publicerar Nyheter Idag alla relevanta domar så att envar kan söka och själv läsa innantill att tiggeriet visst det är organiserat.

Eftersom regeringen nu är riktigt arga över att blivit påkomna med en lögn anmäls således Nyheter Idag till rättslig instans och ska nu prövas inför rätten om de gjort en ”Lexbase”. Publiceringen av domarna rör både brottslighet men anses även vara en sammanställning på etnicitet, alltså två saker som är förbjudna. Om man inte är riktig media förstås, då är det lugnt. Här ska rätten nu alltså ta ställning till om Nyheter Idag ska ha samma grundlagsskydd som regeringstrogna DN.

De ska alltså avgöra om Nyheter Idag bedriver ”seriös, granskande journalistik”. Om rätten anser att Nyheter Idag inte är ”seriös” media, då väntar alltså straffsanktioner. Vilka dessa sanktioner är vet vi inte ännu, det ska regleras i framtida lagar som ännu ej är stiftade, om jag nu förstår det hela rätt.

Låter det som att jag målar upp en skrämmande bild? Det finns de som kan sådant här bättre än mig. Hovrättsrådet Katarina Rikte vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, som är en av remissinstanserna, är en sådan person.

– Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Därför säger vi att såhär kan man inte göra. Det går inte! säger hon om regeringens lagrådsremiss till Nyheter Idag.

Se även:
Regeringen vill inskränka tryckfriheten – öppnar för förbud mot att skriva om kriminella invandrare
Hovrättsrådet Katarina Rikte om Löfvens nya censurlag: ”Ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet”
JK också kritisk till Löfvens nya censurlag: ”Inte godtagbar”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag