Nyheter Idag fälls av Pressens Opinionsnämnd för påstått kärleksmingel

Nyheter Idag klandras av pressens opinionsnämnd. Bilden är ett montage.
  • Onsdag 19 okt 2016 2016-10-19
E-post 172

STOCKHOLM Pressens Opinionsnämd har beslutat att fälla Nyheter Idag för en publicering daterad måndagen den 1 februari 2016 med rubrik ”BILDEXTRA: Se hela kärleksminglet mellan Daniel Friberg och Alexandra Pascalidou”. Nämnden finner att rubriken med ordvalet ”kärleksmingel” inneburit att Nyheter Idag förorsakat Alexandra Pascalidou en oförsvarlig publicitetsskada. Nedan publiceras beslutet från PON i dess helhet.

–––

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd, PON, dnr. 37/2016, exp.nr 59/2016

PON fäller rubrik om påstått kärleksmingel

Nättidningen Nyheteridag bröt mot god publicistisk sed när man i en rubrik berättade om ett påstått kärleksmingel mellan journalisten Alexandra Pascalidou och en för henne – då bilderna togs – främmande man. Det slår Pressens Opinionsnämnd fast i ett beslut.

Vad tidningen publicerade

I februari 2016 publicerade Nyheteridag.se en artikel med rubriken ”BILDEXTRA: Se hela kärleksminglet mellan Daniel Friberg och Alexandra Pascalidou”. I anslutning till artikeln fanns ett antal bilder med Pascalidou och Friberg.

Bilderna och de huvudsakliga uppgifterna i artikeln kom från Daniel Friberg. Tidningen Nyheteridag skrev så här:

”Uppgifterna går isär om vad som hände i helgen när den mycket välkände ultranationalisten Daniel Friberg umgicks med journalisten Alexandra Pascalidou på en lyxkrog i centrala Stockholm. Friberg är bland annat känd för sitt engagemang i att arrangera ’Identitär idé’, ett evenemang och en politisk rörelse som av kritiker beskrivs som en sorts fascism. Själv kallar han sig ’traditionalist’. Efter att Friberg, som av många uppfattas som kontroversiell, publicerat en bild på sig själv och Pascalidou i sociala medier har utekvällen kommit att bli en snackis.

På sin blogg bedyrar Pascalidou att hon inte kände till vem Friberg var och hon berättar att han ska ha skålat ’för Adolf Hitler och tredje riket’, efter att Friberg publicerat den omtalade bilden. Hon har även talat ut i konkurrenten Expressen om händelsen.

Anmälan

Alexandra Pascalidou har anmält artikeln till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Enligt henne hade hela incidenten blivit förvrängd. I anmälan hänvisade hon till den berättelse hon lämnat i sin blogg om händelsen.

Av blogginlägget framgick att Alexandra Pascalidou varit ute på en bar i Stockholm när ett antal män hade kommit fram och sökt kontakt. Efter ett tag ville de ta bilder tillsammans med henne; eftersom hon var van vid att främmande människor vill ta bilder med henne ställde hon upp. Männen agerade märkligt och började uttrycka rasistiska åsikter. Det hela kulminerade med att en av männen utbringade en skål för Adolf Hitler och Tredje Riket. När de hade försvunnit uttryckte hennes vänner att de hade känt obehag. Andra kroggäster kom fram och uttryckte stöd och förfäran.

Morgonen efter hade en av männen taggat henne i en tweet med en bild på henne och honom. På Internet fann hon information om mannens högerextrema aktiviteter. Hon läste sig till att männen hade varit på en nazistdemonstration samma dag, och förstod att de därefter kommit till baren där hon var och omringat och fotograferat henne.

Tidningens svar

Tidningens ansvariga utgivare menade att artikeln i huvudsak var en intervju med Daniel Friberg, och det var han som stod för beskrivningen av vad som hände, vilket tidningen var tydliga med i artikeln.

Nyheteridag informerade i artikeln att Alexandra Pascalidou inte delade den bild som Daniel Friberg gav och länkade i artikeln till en artikel hos Expressen, där hon uttalar sig om hur hon uppfattade situationen. Tidningen nämnde även att hon hade bloggat om händelsen. Tidningen hade, utan framgång, sökt Alexandra Pascalidou för en kommentar.

Rubriken var kanske inte den bästa och framstod något skandalös. Men Alexandra Pascalidou var en mycket offentlig person, inte minst vad gällde debatten om rasism och en återkommande röst i rikstäckande medier. När flera bilder av henne tillsammans med den kände högerextremisten Daniel Friberg fanns tillgängliga för publicering menade tidningen att det hade stort allmänintresse, inte minst med bakgrund av att Alexandra Pascalidou redan innan publiceringen bloggat och talat ut i Expressen om saken.

PO:s bedömning

PO har till uppgift att pröva om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen. För det krävs både att uppgifterna är nedsättande och att den berörda är utpekad.

Det står klart att Daniel Friberg och Alexandra Pascalidou befinner sig på var sin sida i en laddad ideologisk debatt om nationalism och främlingsfientlighet. Alexandra Pascalidou är vidare en offentlig person, som tydligt gett uttryck för sina åsikter i frågor om rasism och högerextremism.

Händelsen fick uppmärksamhet via sociala medier och Expressen publicerade en artikeln några dagar innan den anmälda artikeln, där Alexandra Pascalidou uttalade sig om händelsen.

Det har således varit rimligt att rapportera om händelsen, samt publicera bilderna. I det här fallet bygger artikeln på uppgifter från Daniel Friberg, som har ställt upp och berättat om händelsen i eget namn.

Ämnets allmänintresse och tidningens öppna källor gör att det inte finns något att invända mot att tidningen skrivit om händelsen.

Tidningen har varit öppen med att åsikterna går isär om vad som hände den aktuella kvällen. Läsaren förstår att uppgifterna som artikeln bygger på kommer från Daniel Friberg och att Alexandra Pascalidou har en bild av händelseförloppet som tydligt avviker från Daniel Fribergs.

Så långt kan uppgifterna i artikeln inte bedömas som nedsättande mot Alexandra Pascalidou. Det hade visserligen varit bra om hon fått tillfälle att bemöta uppgifterna i artikeln. Men eftersom hennes åsikt kommer till uttryck, genom citat från Expressen och hennes blogg, har det inte varit nödvändigt att vänta in ett svar från hennes sida.

Det är dock anmärkningsvärt att tidningen valt en rubrik som slår fast att det förekommit ”kärleksmingel” den aktuella kvällen. Av övriga uppgifter i artikeln framgår att detta är något som Daniel Friberg gett uttryck för. Alexandra Pascalidou har däremot, i Expressen och i sin blogg, betonat att det inte varit fråga om något behagligt möte.

Tidningen har således varit fullt införstådd i Alexandra Pascalidous uppfattning och det obehag som hon gett uttryck för angående mötet och bilderna. Vidare har tidningen förstått att uppgiften om att Alexandra Pascalidou umgåtts kärleksfullt med en känd nationalist skulle upplevas som nedsättande för henne.

Att tidningen trots detta väljer en rubrik som oreserverat konstaterar att ett ”kärleksmingel” förekommit är inte ansvarsfullt. Rubriken har således inneburit att tidningen förorsakat Alexandra Pascalidou en oförsvarlig publicitetsskada.

Av denna anledning bör tidningen klandras.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Opinionsnämnden gör samma bedömning som PO och klandrar tidningen för att med sin rubrik ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av PON:s beslut. Beslutet i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och PON:s hemsida www.po.se

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag