Officer på Försvarets radioanstalt förfalskade rysshot

Generalmajor Gunnar Karlsson anger i anmälan till Försvarets personalansvarsnämnd att underrättelsetjänsten saknar förtroende för den anställde officeren. Foto: Wikipedia
  • Måndag 7 mar 2016 2016-03-07
E-post 238

STOCKHOLM Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) har stängt av en anställd officer från sitt arbete. Den anställde hade till uppgift att avslöja ryska agenter och kartlägga det ”ryska hotet”. Nu anklagas han själv för att ha hotat kollegor och deras familjemedlemmar – hot som var försedda med falsk rysk avsändare.

Must kallar sig för kunskapsorganisation och på uppdrag av staten hämtar de in och bearbetar information om yttre hot mot Sverige och svenska intressen. Nu rapporteras det att en officer stängts av från sin tjänst inom underrättelseorganisationen – anklagad för att ha fabricerat och spritt ryska hot.

Officeren togs ur tjänst redan i december och chefen för Must, generalmajor Gunnar Karlsson, har anmält ärendet till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, skriver Expressen. Gunnar Karlsson uppger att den militära underrättelsetjänsten helt saknar förtroende för officeren.

De hot officeren anklagas för har riktats mot kollegor inom underrättelsetjänsten och deras familjer. De har framförts genom SMS och telefonsamtal och på sådant sätt att de först misstänkts komma från ryska underrättelsetjänsten.

Martin Bissmarck, säkerhetschef på Must, har bekräftat att man saknar förtroende för officeren och att man med anmälan till personalansvarsnämnden vill avskilja honom från sin tjänst. Officeren har i sitt arbete varit placerad på FRA, försvarets radioanstalt, vars uppgift är att bedriva signalunderrättelsetjänst genom avlyssning av militär och civil telefon- och datatrafik.

I officerens arbetsuppgifter har även ingått att skriva analyser och säkerhetsrapporter för underrättelsetjänsten om hotet mot Sverige från vårt grannland. Efter anmälan mot officeren utreder Must internt om huruvida även dessa rapporter och underrättelser är fabricerade.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag