Örebropartiet starkt kritiska till att Nadja Pasent Awad (V) beslutar om bidrag till kvinnojourer och islamisk förening

  • Tisdag 2 jan 2018 2018-01-02
E-post 404

ÖREBRO Vänsterpartiet får kraftig kritik från det lokala Örebropartiet efter att det uppdagats att V-politiker i Örebro anser det vara rasistiskt med integrationsåtgärder och islamofobiskt att kritisera hedersförtryck.
”Örebropartiet anser att det är mycket olämpligt och extremt anmärkningsvärt att V låter en politiker som vill stämpla ”islamofobi” i pannan på de krafter som bekämpar hedersförtryck vara med och fatta beslut om vilka kvinnojourer som ska beviljas bidrag och inte”, skriver partiet på sin hemsida. 

Det lokala Örebropartiet reagerar starkt mot Nyheter Idags avslöjande, att Vänsterpartiets kommunpolitiker i Örebro kallar integrationsåtgärder för rasism och kritik mot hedersförtryck för islamofobi. Det framgår av ett uttalande partiet gjort på sin hemsida.

Partiet är särskilt kritiska till att Nadja Pasent Awad (V) sitter i Fritidsnämnden, den nämnd som fattar beslut om att bevilja eller avslå kommunala bidrag till föreningar.

”Nadja Pasent Awad är ordinarie ledamot i Fritidsnämnden i Örebro kommun. Det är den nämnd som fattar beslut om vilka föreningar som ska erhålla kommunala bidrag och inte. Bland annat fattar nämnden beslut om bidrag till de ideella eldsjälar som hjälper flickor och kvinnor undan våldsamma män, däribland kvinnor som utsätts för det vidriga hedersvåld som gror i vårt land. Samma hedersvåld som det, enligt Nadja, är islamofobiskt att kritisera. Nämnden fattar också beslut om bidrag till föreningar som Islamiska Kulturcentret, den förening som driver Örebro Moské”, skriver styrelsen för Örebropartiet i ett uttalande på sin hemsida.

”Örebropartiet anser att det är mycket olämpligt och extremt anmärkningsvärt att V låter en politiker som vill stämpla ”islamofobi” i pannan på de krafter som bekämpar hedersförtryck vara med och fatta beslut om vilka kvinnojourer som ska beviljas bidrag och inte.”

Örebropartiet tar bland annat upp det faktum att Örebro är en av de städer som har ovanligt många islamister i sin befolkning, något som gjort kommunen ökänd. Flertalet islamister har åkt ner till Syrien och Irak för att delta i den Islamiska Statens barbariska terrorkrig.

”I Örebro lever många människor som flytt till Sverige för att undkomma den islamistiska terrorn och förföljelsen. Vår stad har problem som måste tas på allvar. Kvinnor utsätts för hedersvåld, ungdomar drillas till jihadister och våra politiker har genom sin flathet låtit det pågå. Att nu ha lokala politiker som anser att kritik mot hedersvåld är islamofobi och att integrationsåtgärder är rasism, är ännu ett problem för vår kommun.”

”Örebropartiet anser, till skillnad från Vänsterpartiet, att vi måste ta i med krafttag mot hedersförtrycket och lägga i växeln när det gäller integrationspolitiken. Den politik Vänsterpartiet Örebro och Nadja Pasent Awad företräder är det sista vi behöver.”

Örebropartiet driver sakfrågor som införande av fri tandvård i hela Örebro län samt sänkning av politikerlönerna. Partiet leds av Nyheter Idag-medarbetaren Markus Allard.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag