Region Skåne får inte flagga med skånska flaggan

Biträdande statsheraldikern Carl Michael Raab. Foto: Greger Ravik/Riksarkivet
Biträdande statsheraldikern Carl Michael Raab. Foto: Greger Ravik/Riksarkivet
  • Tisdag 15 aug 2017 2017-08-15
E-post 358

SKÅNE Region Skåne har fått nej på en förfrågan om att flagga med Skånes inofficiella flagga; ett gult kors mot röd botten. Det beskedet ger biträdande statsheraldikern Carl Michael Raab, skriver Sveriges Radio.

När Region Skåne bildades 1 januari 1999 beslutade en oenig regionfullmäktige om att även flagga med den inofficiella skånska flaggan. De borgerliga partierna, med stöd från Skånes Väl, sade ja till förslaget medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot det.

”Förutom den egna vapenflaggan avser regionen använda den s k skånska flaggan. Denna visar ett gult kort i rött fält och har proportionerna 3-1-3 på höjden samt 3-1-4,5 på längden. Regionfullmäktige föreslås rekommendera kommunerna att vid ’skånsk’ flaggning använda denna flagga. Föreskrifter om flaggning utfärdas av regionstyrelsen”, stod att läsa i ett nyhetsbrev med anledning av beslutet.

När regionen flyttade in i det nygamla totalrenoverade rådhuset i Kristianstad uppstod emellertid oklarheter kring huruvida man får flagga med den officiella svenska och den inofficiella skånska flaggan samtidigt. Sverigedemokraterna motionerade om saken och regionen vände sig till riksarkivet i Stockholm för råd.

Nu har svaret kommit från biträdande statsheraldikern Carl Michael Raab. Och svaret är nej.

– Den korsprydda landskapsflaggan har nämligen inte en officiell status och ska därför undvikas i officiella sammanhang, förklarar han.

Däremot går det bra om regionen vill flagga med Skånes landskapsflagga, en röd grip med blå krona mot gul botten. Den är nämligen en officiell symbol för Skåne.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag