Ronie Berggren: Det här duger inte, Säpo

Foto: Pressbild Säpo/Privat/Faksimil SVT
  • Lördag 2 Nov 2019 2019-11-02
E-post 2299

Att utländska radikala islamister som frihetsberövats inte utvisas är ett misslyckande inte bara för riksdag och regering. Utan även för Säpo, skriver Ronie Berggren.

Den 25 april greps Gävle-imamen Abo Raad av Säkerhetspolisen enligt Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) som ger Säpo rätt att ta personer i förvar som de anser utgöra hot mot rikets säkerhet och begära att Migrationsverket utvisar dessa på ovannämnda grund.

I juni fattade Migrationsverket beslut om att utvisning borde ske, men konstaterade samtidigt att utvisning skulle bli svår att verkställa eftersom hot mot imamens liv förelåg i hemlandet.

I augusti upprätthöll Migrationsöverdomstolen utvisningsbeslutet men menade även det att hot mot imamens liv skulle göra utvisning praktiskt ogenomförbar.

Frågan hamnade slutligen på regeringens bord som även de fastslog att imamen skulle utvisas. Men även här framkom samma problem. Hotbild mot imamens liv och säkerhet innebar att utvisning tills vidare inte kunde verkställas.

Imam Abo Raad – verksam i en radikal moské i Gävle i en byggnad som tidigare var en metodistkyrka – har varit med i en hemlig Facebookgrupp som hyllar jihadister, något journalisten Magnus Sandelin på Doku.nu avslöjat; Abo Raad uppges ha bett välsignelser över dem som attackerar amerikanska armén; när Islamiska staten tog över byar i Irak i juni 2014 så skrev Abo Raad på arabiska på sin egen Facebook-sida: ”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor.”

De inblandade myndigheterna och regeringen har alla tagit del av Säkerhetspolisens underliggande material och dragit slutsatsen att imamen, tillsammans med andra i samma situation, bör utvisas.

Men om det enligt Migrationsöverdomstolen finns hinder för att verkställa utvisningen så kan Regeringen, enligt Utlänningslagen från 2005, inte köra över Migrationsöverdomstolens bedömning av den saken.

Vilket innebär att imam Abo Raad efter att ha suttit inspärrad ett halvår för att Säpo bedömt att han utgjort ett hot mot rikets säkerhet, nu fått återvända hem till Gävle-moskén där han enligt SVT mottogs med kramar.

Från förvar på grund av att han utgör ett hot mot rikets säkerhet till kramkalas med lojala följare, inför mediauppbåd.

Det här är ett misslyckande på många nivåer. Givetvis på lagstiftande nivå. Men Säkerhetspolisen har också misslyckats. De har misslyckats med att förklara för en bredare massa faran i att de här sex individerna får vara kvar i Sverige.

Säpo hade kunnat vara öppnare. Säkerhetspolisen lät till en början meddela att de varken kunde bekräfta eller dementera uppgifterna om att Abo Raad tagits i förvar.

Det är förstås inte Säkerhetspolisens uppgift att opinionsbilda och en stor del av Säkerhetspolisens arbete måste givetvis ske under stor sekretess.

Men samtidigt är ett tips till Säpo och dess chef Klas Friberg, att om man vill komma någon vart i ett Sverige där alla partier, med SD som enda undantaget, blundar för radikal islam att man börjar vara mer öppen om hotbilden, som i fallet med de sex imamerna.

Det går, utan att gå in i detalj, att berätta mer om hur de sex förvarstagna islamisterna hotar riket, och varför de måste ut ur landet.

Börja att prata media – gärna med mindre, nya medier till både höger och vänster i stället för SVT.

Säpo behöver vara mindre kryptiska. Det behöver komma mer konkreta saker om varför dessa människor är farliga och inte borde få vara här

Sånt får människor – och politiker att förstå allvaret i situationen.

De här människorna ska ut ur Sverige. Deras moskéer ska stängas ner. Deras bidrag ska strypas. Och deras läror ska konfronteras hårt – självklart på ett demokratiskt sätt – överallt. Deras våldsverkande anhängare ska jagas. Spärras in på obestämd tid och utvisas.

Det ska vara svårt att vara islamist i Sverige.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag