Så ska rödgröna regeringen kasta ut papperslösa och gömda flyktingar

Anders Ygeman och Åsa Regnér på regeringens pressträff. Foto: regeringen.se
  • Fredag 2 okt 2015 2015-10-02
E-post

STOCKHOLM På en presskonferens under torsdagen berättade inrikesminister Anders Ygeman att den rödgröna regeringen nu satsar på att kasta ut papperslösa invandrare ur landet. – Det innebär också att de som inte har asylskäl måste avvisas eller utvisas, sade Ygeman på pressträffen.

Under torsdagen höll regeringen en pressträff med inrikesminister Anders Ygeman och barn- och äldreminister Åsa Regner, båda socialdemokrater. Det var regeringens arbete med den allt mer akuta flyktingkrisen som de bägge ministrarna berättade om och det var en ny retorik från regeringen.

– Vi står inför en allvarlig situation. Vi har det största flyktingmottagandet i Sverige och Europa sedan andra världskriget. Vi ska vara öppna och generösa för dem som nu söker sig till oss för att få hjälp, började Anders Ygeman.

Poängterade att papperslösa och gömda flyktingar ska ut ur landet

Men sedan lät det radikalt annorlunda än hur det brukar låta från vänsterpolitiker. Istället för att hjälpa människor utan papper tänker nu regeringen se till att de utvisas, alltså kastas ut ur Sverige.

– Men det innebär också att de som inte har asylskäl måste avvisas eller utvisas. Regeringen följer det noga och har idag fattat ett antal beslut som vi ska berätta om, fortsatte Ygeman.

Sedan berättade Ygeman att Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, alltså den myndighet som hanterar större kriser, nu ska arbeta med invandringen till Sverige. En av uppgifterna är att kontinuerligt uppdatera regeringen om lägesbilder över flyktingmottagandet.

Men återigen poängterade Ygeman att invandrare som fått avslag på sin asylansökan, eller som saknar papper, ska kastas ut ur landet.

– Utöver de beslut som regeringen idag har fattat kan jag notera att polisen upprätthåller en hög nivå av ordning och säkerhet. Och att polisen därmed kommer kunna öka den inre utlänningskontrollen. Det gör att de som befinner i Sverige utan att söka asyl, eller som har fått sin asylansökan avslagen, riskerar att få lämna landet.

Ger samtidigt 10 miljoner till Röda Korset – som hjälper papperslösa

Samtidigt aviserade regeringen att frivilligorganisationen Röda Korset får 10 miljoner kronor i ekonomiskt stöd från regeringen för deras arbete i den pågående flyktingkrisen. Röda Korset är en av organisationerna som hjälper papperslösa och gömda flyktingar med exempelvis sjukvård, läxhjälp och språkträning.

”Regeringen utbetalar stöd om 10 miljoner utan rekvisition till Svenska Röda Korset för att stärka organisationens roll och det civila samhällets hantering av flyktingkrisen. Medlen ska användas för att bedriva, organisera och samordna hjälpverksamhet för människor på flykt i Sverige”, står att läsa på regeringens hemsida.

Det betyder att den rödgröna regeringen, genom stöd till organisationer som Röda Korset, å ena sidan ger papperslösa och gömda flyktingar ett hopp inför framtiden – samtidigt som de å andra sidan via myndigheter försöker leta upp dem, genom inre utlänningskontroller, för att sedan kastas ut ur landet.

Även på Twitter oroar sig nu människor över den nya retoriken från regeringen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag