Sanandaji sågar S i Malmö: ”När kommer vinsterna från invandringen?”

Sanandaji är djupt kritisk efter att ha läst nyheten i Aftonbladet.
  • Söndag 23 apr 2017 2017-04-23
E-post

SVERIGE Det är hyckleri av Malmö att säga att flyktinginvandring är bra för alla andra kommuner, men inte för Malmö. Det menar nationalekonomen Tino Sanandaji som reagerar skarpt mot Socialdemokraternas utspel i Malmö om att inte ta emot en enda flykting under 2018. – Malmös enda tillväxtindustri verkar vara ursäkter och bortförklaringar, säger Sanandaji till Nyheter Idag.

Under söndagen berättar Aftonbladet att Socialdemokraterna i Malmö inte vill ta emot en enda flyktinginvandrare under 2018. I ett brev till regeringen kräver Socialdemokraterna i Malmö att staden ska bli undantagen från den nya ”anvisningslagen”. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) förklarar för tidningen att staten måste in och ta ett större ansvar och täcka fler av kostnaderna.

Nationalekonomen Tino Sanandaji reagerar starkt på nyheten eftersom Socialdemokraterna samtidigt hävdar att flyktinginvandringen är lönsam för Sverige. När Nyheter Idag talar med honom förklarar han att utspelet är ett stort hyckleri.

– Socialdemokraterna i Malmö hävdar att både Malmö och samhället i stort tjänat på flyktinginvandring. De har varit och är fortsatt en av de kommuner som kampanjar mest för öppna gränser och omfattande flyktingmottagning. Samtidigt hävdar de i samma andetag att just Malmö ska slippa ta emot fler flyktingar och att övriga kommuner måste hjälpa Malmö för att bära kostnaderna.

Du tar upp Malmö som exempel i din bok. Vad säger din bok om Malmö?

–De tre mest multikulturella kommunerna i Sverige, som är Malmö, Botkyrka och Södertälje brukade vara ekonomiskt genomsnittliga, men har haft en väldigt svag ekonomisk utveckling och tappat i skattekraft. Idag försörjs Malmö därför av övriga Sverige genom det kommunala utjämningssystemet. Det ger dem fem miljarder per år direkt till kommunen och ytterligare ett par miljarder genom region Skåne.

–Malmö skyller sin ekonomiska nedgång på allt annat än just invandring. De skyller det på avindustrialiseringen på 1970 och 1980-talet, på skattereformen 1990, på Köpenhamn, på Stockholm, på bron och på Vellinge. Detta trots att det är tydligt att de med svenskt ursprung i Malmö, vilket är halva befolkningen, klarar sig ungefär lika bra som övriga landet.

”Malmös enda tillväxtindustri är ursäkter och bortförklaringar”

Den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i Malmö har varit en av de sämsta i Sverige, huvudsakligen på grund av ökning av Malmös invandrarbefolkning, en grupp med högt utanförskap och låga inkomster. Den här omständigheten visar Sanandaji med statistik hämtad från offentliga statliga källor i sin bok ”Massutmaning”.

– Så sent som 1985 vid utredningen om kommunal utjämning hade Malmö lite högre skattekraft än rikssnittet och betalade in till utjämningssystemet. Även idag skulle Malmö ha varit en genomsnittlig kommun om de hade haft samma befolkningssammansättning som 1985. Det visar att problemet är just kopplat till invandring, annars hade även skattekraften varit låg även hos Malmöbor med svenskt ursprung.

– Malmös enda tillväxtindustri verkar vara ursäkter och bortförklaringar. Jag hade gärna haft sympatier för Malmö, men det är omöjligt när kommunpolitikerna går ut och ber övriga Sverige avlasta Malmö från bördan för flyktinginvandring samtidigt som de agiterar för att alla andra kommuner ska ta emot fler och försäkrar att de kommer tjäna på det.

I Sanandajis bok får läsaren veta att om Malmö hade varit ett eget land, skulle ”landet Malmö” ha ett större strukturellt ekonomiskt underskott än Grekland. Med andra ord, om inte andra svenska kommuner bidrog varje år med miljarder i utjämningssystemet skulle staden gå i konkurs. Trots detta hävdar Socialdemokraterna att invandring är en investering för Sverige som kommer betala av sig, något som Sanandaji ställer sig mycket kritisk till.

– Argumentet är att invandring är en kostnad på kort sikt men lönsamt i längden. Men i så fall borde Malmö vara en av de första kommuner där de här långsiktiga vinsterna materialiseras. När ungefär kan vi förvänta oss dessa utlovade vinster? Blir det lång sikt snart? Malmö vill ha hjälp från övriga Sverige, men uppmanar samtidigt alla andra kommuner att upprepa Malmös misstag.

– Vem ska täcka notan om övriga Sverige hamnar i det hål Malmö hamnar i? Varför är de så säkra på att övriga Sverige kommer att tjäna på Malmös flyktingpolitik när Malmö desperat vill dra i nödbromsen? Med tanke på att socialdemokraternas invandringspolitik bygger på tro på långsiktiga vinster är det en fråga som förtjänar ett sammanhållet svar.

Vill du få hela bilden av hur illa den ekonomiska situationen är för Malmö? Beställ Sanandajis bok ”Massutmaning” hos återförsäljaren Bokus eller hos Adlibris.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag