SD begär riksdagsdebatt om rasism mot svenskar: ”Svek mot en hel generation”

  • Onsdag 19 feb 2020 2020-02-19
E-post 10131

STOCKHOLM Sverigedemokraterna vill ha en särskild debatt i riksdagen om det partiet kallar för ”svenskfientlighet” – rasism mot svenskar. ”Det är en fruktansvärd utveckling där allt fler svenskar utsätts för hot och våld bara för att de är svenskar. Detta är en av massinvandringens allra mörkaste konsekvenser”, skriver Henrik Vinge, gruppledare för Sverigedemokraterna, i ett mejl till Nyheter Idag.

Henrik Vinge tog upp frågan under gruppledarmötet i riksdagen på onsdagen.

I ett PM skriver han att man från politiskt håll under lång tid varit bra på att uppmärksamma och ta avstånd från rasism gentemot nationella minoriteter och invandrargrupper.

”I jämförelse med detta är medvetenheten om svenskars utsatthet för rasism förhållandevis låg. Brottsförebyggande rådets självskattningsrapport 2018:10 tyder på att åtminstone hälften av den rasistiskt motiverade brottsligheten i Sverige är riktad mot svenskfödda med två svenskfödda föräldrar”, skriver Vinge och fortsätter:

”Sedan dess har förnedringsrånen spridit sig runt om i landet och allt fler svenskar uppger att de blir utsatta för hot, våld och kränkningar på grund av sitt ursprung. Unga svenska killar rånas och tjejer våldtas och antastas samtidigt som de kallas för svennar eller svennehoror.”

”På grund av detta begär Sverigedemokraterna en särskild debatt om svenskfientlighet. Det är viktigt att ansvarigt statsråd och företrädare för partierna ges möjlighet att redogöra för hur de ser på svenskfientlighet och vilka, om några, åtgärder de anser bör vidtas för att stoppa den.”

Nyheter Idag mejlade Henrik Vinge och bad honom utveckla kring varför man vill ha debatten.

”Det är en fruktansvärd utveckling där allt fler svenskar utsätts för hot och våld bara för att de är svenskar. Detta är en av massinvandringens allra mörkaste konsekvenser”, skriver Vinge.

Uppfattar du det som att regeringspartierna och deras stödpartier erkänner att fenomenet, med rasistiskt våld mot svenskar, existerar?

”Nej jag tycker inte att de har varit tydliga. Förhoppningsvis accepterar de att hålla debatten och kommer då att erkänna svenskfientligheten och ge sitt stöd åt de som drabbas.”

Vad säger du till dem som säger att det inte existerar?

”Att det är ett svek mot en hel generation svenskar som har rätt att känna sig trygga i sitt eget land.”

Vilka åtgärder anser SD bör vidtas?

”Utvisning, fler poliser, strängare straff”, svarar Vinge.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag