SD: Dags för Peter Hultqvist att lägga korten på bordet om försvaret

  • Torsdag 27 feb 2020 2020-02-27
E-post 384

Försvarsberedningen – där samtliga partier ingår –  lämnade förra året en rapport om att höja försvarsanslagen. Men under hösten visade det sig att det saknas miljarder för att kunna genomföra förslagen. Försvarsminister Peter Hultqvist måste återinkalla försvarsberedningen och lägga alla kort på bordet, skriver Roger Richtoff, Sverigedemokraterna.

Efter två års intensivt arbete presenterade försvarsberedningen i juni 2019 rapporten Värnkraft. En väl genomarbetad och smått unik rapport. Unik på det sättet att det var första gången sedan det kalla krigets dagar som samtliga riksdagspartier ställde sig bakom en höjning av anslagen till Försvarsmakten.

Vi gladdes åt detta då vi under många år varit det enda parti i Sveriges riksdag som velat höja dessa anslag. Glädjen blev dock kortvarig. I november 2019 lämnade Försvarsmakten sin analys av rapporten, vilken pekade på att det saknas 55-60 miljarder kronor för att kunna genomföra de förslag som lagts. Ett besked som ledde till att vi krävde att försvarsberedningen skulle återinkallas.

Istället kallade försvarsminister Peter Hultqvist riksdagens partier till överläggningar i ärendet. Efter ett antal veckor med samtal under januari och februari, kan vi nu konstatera att försvarsberedningen undanhållits beräkningar och dokument som är avgörande för att kunna kalkylera kostnaden för förslagen i Värnkraft.

Varför försvarsberedningen undanhållits denna information är okänt. Är det så att försvarsministern och regeringen backat i frågan och kanske inte längre är beredda att satsa de pengar som krävs? Eller är detta bara ännu ett sätt för Socialdemokraterna att skjuta avgörande satsningar framför sig i syfte att undslippa ansvar?

För att riksdagens ledamöter ska få det underlag som krävs inför höstens försvarsbeslut måste följande saker därför ske:

• Återinkalla försvarsberedningen

Försvarsminister Peter Hultqvist behöver återinkalla försvarsberedningen för att bringa klarhet i den röra som uppstått. För att få fram korrekt information behöver Försvarsmakten beräkna kostnaden för att genomföra samtliga förslag i Värnkraft. Försvarsdepartementet måste för försvarsberedningen redovisa de hemliga arbetshandlingar/kostnadsberäkningar som de tagit fram i ärendet. Sverigedemokraterna föreslår att försvarsanslagen ska vara uppe i 2 procent av BNP 2030. Vi vill därför att Försvarsmakten tar fram en tidplan där man år för år visar hur en sådan ökning skulle nyttjas för att sedan redovisa detta för försvarsberedningen.

• Utreda och redovisa vilka beställningar som FMV lagt

Enligt Försvarsmakten finns det överplanering för en summa om cirka 21-23 miljarder kronor. Försvarsmakten hävdar vidare att överplaneringen inte är direkt kopplad, vare sig till förra eller nuvarande försvarsberedningsrapport. Försvarsmakten bör noggrant redovisa alla beställningar som ingår i den så kallade överplaneringen. 23 miljarder kronor motsvarar cirka 35 procent av det årliga anslaget till försvarsmakten vilket gör det hela minst sagt anmärkningsvärt. Försvarsberedningen behöver därför få information om vad som beställts och till vad detta ska användas.

• Se över beredningens arbetssätt

Att försvarsberedningen ska lägga två år på en rapport som några månader senare sågas av Försvarsmakten är inget annat än ett oerhört slöseri med skattebetalarnas pengar. Vi vill därför låta riksrevisionen granska beredningens arbetsmetoder och inkomma med förslag om förändringar och förbättringar.

Det är dags för Peter Hultqvist att ta sitt ansvar som försvarsminister och återinkalla försvarsberedningen samt lägga alla kort på bordet så att försvarsberedningens förslag för ett starkare svenskt försvar kan bli verklighet.

Om debattören

Roger Richtoff riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och ledamot i försvarsberedningen

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag