SD: Näringsförbud för gängkriminella

Foto: Pressbild
  • Tisdag 8 dec 2020 2020-12-08
E-post

Genom att belägga personer kopplade till kriminella nätverk och klaner med näringsförbud kan vi på ett effektivt sätt slå mot den organiserade brottslighetens möjligheter att fortsätta existera, skriver Adam Marttinen och Tobias Andersson, Sverigedemokraterna.

Den organiserade kriminaliteten har bitit sig fast i Sverige. Den syns dagligen på gator och torg, öppen narkotikaförsäljning och mord på öppen gata. Men de kriminella verkar även på andra plan i samhället. Myndigheter och medier har i åratal visat att både bidragssystem och företag infiltreras och utnyttjas av gängen. Detta sker både för att dölja sina egna illegala förehavanden och även att suga ut värden ur välfärd och våra företag.

Den organiserade kriminaliteten måste motverkas på alla plan, genom att beivra brott, att förhindra bidragsfusk, men nu krävs det även att gängkriminella och personer i deras närhet kan beläggas med näringsförbud.

Polisen har i en särskild rapport kartlagt 36 kriminella släktnätverk som i sin tur enligt researchföretaget Acta Publica kan kopplas till 100 olika bolag. Företagen omsätter miljardbelopp som försörjer de gängkriminella, vars handlingar ligger till grund för den otrygghet som kryper allt närmare för allt fler i samhället.

Brottsförebyggande rådet har i flera rapporter undersökt den organiserade kriminalitetens kopplingar till företag och har identifierat branscher där regelverk är allt för slappt utformade, och som därmed blir måltavlor för de kriminella.

Detta tillvägagångssätt är inte sällan helt avgörande för dessa grupperingar och klaners förmåga att bedriva annan brottslig verksamhet. Att ta krafttag för att åtgärda problematiken är således en viktig del i arbetet med att stävja den ökade otryggheten.

Vi vill därför se en grundlig översyn av regelverken för företag i särskilt utsatta branscher, framförallt gäller detta restaurangbranschen, byggbranschen och begagnathandeln, men även andra kontantintensiva branscher tas upp av Brå och är i behov av en effektivare reglering.

Det rör bland annat huruvida rätten att driva bolag av vissa slag ska kräva anmälning eller tillstånd med vandelsprövning. Detta kan förvisso vara smått betungande för de som vill driva bolag, men den organiserade kriminalitetens inverkan på samhället är nu så pass påtaglig och akut att sådana åtgärder krävs. Hela samhällets kraft behöver mobiliseras för att återupprätta ett tryggt och säkert Sverige.

Sverigedemokraterna vill därför att personer inom och med koppling till organiserad kriminalitet ska kunna beläggas med näringsförbud. Kriminella klaner använder ofta släkt eller närstående personer som målvakter för sina förehavanden. Förutom att belägga de värst kriminella med näringsförbud bör även personer i deras omedelbara närhet som kan visas ha samröre med den organiserade kriminaliteten kunna förbjudas att driva, styra eller ha betydande inverkan på dessa bolag.

Regeringen har dock hittills visat ett kompakt motstånd till att angripa den organiserade brottsligheten genom den gråzon där närstående kan utgöra en betydande del i problematiken.

På område efter område, i fråga efter fråga, blir det allt tydligare att Sverige har tappat greppet om samhällsutvecklingen. De kriminella hittar vägar och kryphål som hänsynslöst utnyttjas för egen vinning. Vare sig det är straffrätten, bolagsrätten eller välfärdssystemen är det klart att de regler som finns och länge fungerat är föråldrade.

Sverige behöver en regering som mobiliserar hela samhällets kraft, över hela spelplanen, så att organiserad brottslighet möter ett motstånd som de aldrig upplevt förut.

Om debattörerna

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD)

Tobias Andersson, näringspolitisk talesperson (SD)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag