SD: Svensk kultur är helt avgörande för integrationen

Bild: Faksimil Twitter/Pressbild
  • Onsdag 7 jun 2023 2023-06-07
E-post

På senare år har debatten kring användningen av utländska flaggor under studentfirandet blivit allt vanligare. Detta fenomen påvisar att den svenska integrationspolitiken har misslyckats och att många invandrare från första och andra generationen inte känner sig som en del av den svenska kulturella gemenskapen.

I en film från ett studentfirande nu i dagarna kunde man se en flicka som uttrycker ett starkt hat mot Sverige vilket även är något man ser och hör i allt oftare. Det är uppenbart att deras uppväxt och kulturella hemvist är någon annanstans, trots att deras utbildning har bekostats av svenska skattebetalare, det är en sorg för mig att bevittna.

När jag arbetade i en ”mångkulturell” skola redan för 20 år sedan var föraktet mot Sverige något som inte var ovanligt. Den svenska kulturen utgör en av grundpelarna som har byggt vårt land starkt. Den vilar på en kristen idétradition där vi ställer upp för våra medmänniskor och bidrar till samhället.

Tyvärr har delar av olika invandrargrupper inte helt anammat denna kulturella gemenskap. Trots att Sverige har investerat i deras utbildning och sträckt ut en hjälpande hand, är det uppenbart att de ännu inte har integrerats fullt ut i den svenska kulturen. Detta beror till stor del på politiker som genom åren har förminskat betydelsen av den svenska kulturen och till och med förnekat dess existens.

Om det inte finns någon kultur att integreras i blir integrationen omöjlig. Tyvärr förvrids debatten ofta till att handla om ifall det ska tillåtas att hissa andra nationers flaggor än den svenska. Istället borde vi diskutera varför så många ungdomar som har bott i Sverige hela sina liv inte känner sig som en del av den svenska kulturen. Även om de har tillbringat hela sin skoltid och uppväxt i landet, känner de ingen samhörighet med majoritetssamhället.

Frågan är vad detta kommer att leda till i framtiden. Vi ser redan idag ett Sverige som är kulturellt splittrat, där det finns bostadsområden där andra kulturella normer och värderingar råder än de svenska. När en ny generation av invandrares barn, som är födda här, fortfarande inte har integrerats uppstår frågan om denna kulturella splittring någonsin kommer att kunna åtgärdas.

För oss sverigedemokrater är det uppenbart att den kulturrelativism som har präglat den svenska debatten länge måste upphöra. Kulturen spelar en viktig roll för att ett samhälle ska hålla samman, och när det uppstår för stora skillnader försvinner tilliten mellan människor.

Användningen av utländska flaggor under studentfirandet är bara ett symptom på ett större samhällsproblem, nämligen att integrationssvårigheter tyvärr fortsätter över generationer. Fler partier måste erkänna att den svenska kulturen har en avgörande betydelse för att bygga broar och skapa gemenskap i samhället. Om vi vill ha ett samhälle präglat av förtroende och gemenskap måste personer som kommit till vårt land omfamna den svenska kulturen. Annars kommer den splittring vi ser idag bara att fördjupas ytterligare. Det är en tragisk utveckling vi ser!

Om debattören

Alexander Christiansson, kulturpolitisk talesperson (SD)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag