Securitasvakter mot tiggare på Södermalm – ”Ingen har protesterat mot beslutet”

Tiggare i gamla stan, Stockholm. Foto: Albin Lindstedt/Nyheter Idag
  • Lördag 19 jul 2014 2014-07-19
E-post

STOCKHOLM Nu har de innerstadsboende fått nog av tiggande EU-migranter. I sommar kommer Södermalms parker att patrulleras av Securitas, allt för att få bort oönskade element. – Ingen har protesterat mot beslutet, säger socialförvaltningen.

Antalet EU-migranter som kommit till Sverige för att tigga har ökat markant senaste tiden. Från att ha hållit sig i Stockholms ytterområden, som Högdalen, har de nu också börjat övernatta i innerstaden. Det ses inte med blida ögon av de boende, som nu har fått nog av de fattiga EU-migranterna.

Medborgargarden på Kungsholmen

För en tid sedan meddelade polisen på Kungsholmen att man fått indikationer på att kungsholmsborna tänkte börja bilda medborgargarden föra att få bort tiggarna från stadsdelen. Nu har turen kommit till Södermalm, skriver Södermalmsnytt. Under sommaren och fram till och med september kommer uniformerade vakter från Securitas att patrullera Söders parker och grönområden, som ett led i att få bort tiggarna.

Ariane Andersson, enhetschef på socialförvaltningen, säger till Nyheter Idag att staden under senare tid sett en stor ökning av antalet EU-medborgare som använder gator, torg och parker som tillfälliga boplatser, bland annat på Södermalm.

Den fria rörligheten förutsätter att man själv ordnar sitt boende och sin försörjning vid vistelsen i ett annat EU-land. Samtidigt är det inte en värdig situation att sova ute i parker eller under broar i staden och staden har det yttersta ansvaret för att de som vistas här inte far illa, säger Ariane Andersson.

Södermalmsborna vill ha bort tiggarna

Beslutet blev offentligt i förra veckan men på Södermalm har det ännu inte anordnats några demonstrationer mot stadens beslut att fösa bort EU-migranterna, såsom gjorts i exempelvis Högdalen då staden beslutade att riva ett tältläger i ett rekreationsområde. Tvärtom har Södermalmsborna protesterat livligt mot förekomsten av EU-migranter på Söders gator och torg.

Vi har fått synpunkter från Söders invånare på utemiljön och att personer sover ute. Och det har inte förekommit några protester alls mot beslutet, bekräftar Ariane Andersson.

Stockholms stad har inte vidtagit några åtgärder för att hjälpa de migranter som nu körs ut ur innerstaden.

Det är i första hand upp till den enskilde att söka plats på något av stadens vandrarhem eller söka andra lösningar, säger Ariane Andersson.

Enligt socialtjänstlagen har dock staden det yttersta ansvaret för att i akuta situationer säkra att människor som vistas i kommunen inte far illa, förklarar hon, varför stadens uppsökare kontinuerligt besöker de boplatser som staden får kännedom om.

Tiggarläger utanför tullarna inget problem

Uppsökarnas prioriterade målgrupper är i första hand barn, i andra hand personer med missbruksproblem och psykiatriska problem. Stadens socialjour ansvarar för att göra så kallade nödprövningar och pröva ansökningar om akut bistånd till mat, boende eller hemresa, säger Ariane Andersson.

Stockholms stad finansierar också verksamheter dit EU-medborgare kan vända sig, som drivs av ideella organisationer, och bidrar årligen med ca 10 miljoner kronor.

Ännu gäller beslutet om parkvakter enbart Stockholms innerstad, där man ser en ökning av antalet EU-migranter. Man upplever inte att det är besvärande utanför tullarna, trots att det på flera platser vuxit fram tältläger där tiotals EU-migranter blivit bofasta.

I nuläget är det fokus på innerstaden för det är här vi har sett att det ökar, säger Sylvia Rezania (M) till Nyheter idag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag