Sida vill fortsätta ge pengar till Palestina

Bild: Holger Ellgaard/Wikimedia commons
  • Tisdag 5 dec 2023 2023-12-05
E-post 0

Efter Hamas terrorangrepp mot Israel gav regeringen biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att se över biståndet till Palestina för att försäkra att inga svenska biståndspengar går till terrorverksamhet. Under tiden översynen pågick pausades alla utbetalningar till Palestina. Nu är översynen klar – och Sida har inte hittat någonting som tyder på att svenska biståndspengar gått till terrororganisationer, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

– Vi har gjort en grundlig översyn enligt en konsekvent metodik och inte kunnat se att svenskt stöd hamnat i händerna på terrororganisationer.  Vår bedömning är därför att det inte finns hinder för att återuppta utbetalningarna till pågående och avtalade biståndsinsatser i Palestina, säger Göran Holmqvist, chef för den avdelning på Sida som hanterar biståndet i Mellanöstern och Asien samt det humanitära biståndet, i ett uttalande.

Under översynen ska Sida ha gått igenom samtliga biståndsinsatser som pågått under 2023 samt varit i kontakt med samtliga samarbetsorganisationer för biståndsarbetet i Palestina. De delar av verksamheten där riskerna bedömts vara störst, framför allt för de organisationer som har verksamhet i Gaza, har granskats av externa revisorer.

Sida ska även ha granskat olika särskilda fall av påstådda kopplingar till Hamas, terrorism eller antisemitism som har kommit till myndighetens kännedom utan att finna någon grund för dessa påståenden. Myndigheten vill därför fortsätta med de utbetalningar som tidigare pausats av regeringen.

– Nu mer än någonsin behöver omvärlden visa sitt engagemang för Palestina och bidra till en fredlig lösning av den svåra situationen som vi har sett under så många år. Om Sverige och likasinnade givare skulle dra tillbaka sitt engagemang i Palestina skulle det gynna extrema och kompromisslösa krafter och dessutom undergräva Sveriges aktörsroll, i Palestina men också i regionen, säger Göran Holmqvist.

I en rapport konstaterar Sida att ”för verksamhet i Gaza har det varit oundvikligt att ha visst samröre med Hamas, exempelvis för tillstånd, nödvändig samordning på teknisk nivå samt även i de fall det genomförs påverkansarbete i rättighetsfrågor eller fredsbyggande aktiviteter och medlingsinsatser syftande till att motverka väpnat våld och konflikt”. Detta då Hamas har styrt Gaza sedan 2006.

Läs även: Vänsterpartiet och Sida gav pengar till palestinsk terrorgrupp som deltog i Hamas massaker

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag