Skola får rätt av DO: Inte diskriminering att neka ledig tid för fredagsbön

Foto: Flickr
  • Onsdag 2 aug 2017 2017-08-02
E-post 2013

GOTLAND Wisbygymnasiet på Gotland har anmälts för diskriminering för att de nekat en elev återkommande ledighet för fredagsböner. Efter en grundlig granskning av Diskrimineringsombudsmannen kan det fastställas att eleven inte diskrimineras eftersom Europakonventionen slår fast att det inte är diskriminering att hindra personer från att delta i enstaka religiösa aktiviteter. 

Diskrimineringsombudsmannen har fastslagit att Wisbygymnasiet på Gotland inte gjort sig skyldiga till diskriminering när de nekade ledig tid för fredagsbön för en elev på skolan, uppger P4 Gotland.

Under våren 2016 anmälde elevens gode man Wisbygymnasiet för att de inte ger eleven ledighet för att utöva sin fredagsbön. Från början var elevens lärare villig att ge eleven extrauppgifter som kompensation men rektorn satte ned foten.

I sin granskning konstaterar DO att gymnasieskolan förvisso är frivillig men att de som går på gymnasiet har en närvaroplikt. Enligt gymnasieförordningen får lärare och rektorer ge elever ledig tid vid enstaka tillfällen, förutsatt att eleven når målen i undervisningen.

Enligt Wisbygymnasiet nekas alla elever återkommande ledigheter för att delta i t.ex. idrottsträningar eller kulturaktiviteter.

I den grundliga granskning som DO utfört hänvisar man till Europakonventionen där det framgår att religionsfriheten inte kränks om någon hindras från att delta i enstaka religiösa aktiviteter. DO hänvisar även till en aktuell dom i Europadomstolen som stödjer fastställandet.

DO har därför gjort bedömningen att eleven som nekades ledighet för fredagsbönen inte blivit diskriminerad på religiös grund av Wisbygymnasiet.

DO har även i tidigare granskningar dömt till fördel för skolor som anklagats för diskriminering, ett av fallen är Al-Azharskolan i Stockholm som använder sig av könssegregerade skolbussar.

LÄS ÄVEN: DO: Inte diskriminering när muslimsk friskola könssegregerar skolbussen

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag