Stark opinion mot förbud av skolavslutningar i kyrkan

Bild: Pixbay
  • Torsdag 8 jun 2017 2017-06-08
E-post 907

SVERIGE Den svenska allmänheten är starkt emot att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Trots det drivs frågan hårt av myndigheter och politiker. Det visar en ny analys av SOM-institutets statistik som gjorts av Viktor Aldrin, forskare vid Högskolan i Borås. Undersökningen visar att endast fem procent av svenskarna är för ett förbud. Mest positiva till förbud är vänsterpartister, miljöpartister och feminister, medan muslimer inte har någon åsikt. Det skriver Borås universitet i ett pressmeddelande.

I SOM-institutets nationella undersökning från 2016 undersöktes svenska folkets inställning till att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Viktor Aldrin, universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik vid Borås universitet, har analyserat svaren från 2016.

– Det viktigaste resultatet är att svenska folket inte vill ha ett förbud. Hela 78 procent vill ha kvar möjligheten att fira skolavslutning i kyrkan. Endast fem procent tycker att ett förbud vore bra, säger Victor Aldrin.

– Trots att detta är allmänhetens åsikt vill politiker, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen införa olika former av förbud. Det är tydligt att myndigheterna inte gillar skolavslutningar i kyrkan, fortsätter han.

Vicor Aldrin kan inte se i statistiken varför allmänhetens åsikt om traditionen skiljer sig så mycket från myndigheternas.

– Jag kan se några andra samband, till exempel ju yngre man är, desto mer tycker man att ett förbud är bra. Men det finns inga skillnader mellan utbildning, inkomst eller kön. Däremot finns en politisk koppling som visar att den politiska högerskalan är mer mot ett förbud. Mest positiva till ett förbud är de som röstar på Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet, förklarar han.

Aldrin har också kunnat se ett samband mellan inställningen till ett förbud mot skolavslutningar i kyrkan och om man firar andra religiösa högtider. Undersökningen visar att 94 procent firar jul och att det är de som inte firar jul som är kritiska till skolavslutning i kyrkan. Men de som firar eid al-fitr som är en fastebrytandets högtid inom islam, vill inte ta ställning.

– Det finns en mytbildning om att det är muslimerna som vill förbjuda skolavslutningar i kyrkan, men det stämmer inte.

Debatten kring skolavslutningar i kyrkan går het i Sverige två gånger om året. Trots detta har lite forskning bedrivits i frågan.

– Det är viktigt att skapa forskning i frågan. Som det är nu har många åsikter, men det finns inte mycket fakta. Jag tycker det är skönt att kunna bidra med fakta, säger Viktor Aldrin.

Att undersöka allmänhetens inställning i frågan är den första delen av tre i Victor Aldrins forskningsprojekt. I de andra delarna studerar han skolmyndigheternas samt svenska kyrkans åsikter i frågan. Det görs genom att studera policydokument, riktlinjer samt debatter i media. De resultaten kommer i slutet av 2017.

Ska skolavslutning i kyrkan förbjudas?
2229 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag